Výsledek výběrového řízení

na obsazení pracovních míst v informatické sekci
s termínem podání přihlášek 28. února 2020

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 8. listopadu 2019

 

Místa jsou obsazena takto:

 • Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů

  kód pracovního místa: 202002-AP2-KDSS

  místo nebylo obsazeno

 • Odborný/á asistent/ka na Katedře aplikované matematiky v oboru teoretická informatika, diskrétní matematika a optimalizace

  kód pracovního místa: 202002-AP2-KAM

  Mikhaylo TYOMKYN, Ph.D.

 • Odborný/á asistent/ka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy v oboru teoretická informatika a diskrétní matematika

  kód pracovního místa: 202002-AP2-IUUK

  Pavel VESELÝ, Ph.D.

 

Praha 1. května 2020
Čj. UKMFF/147281/2020

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK