Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících akademických pozic na informatické sekci s termínem podání přihlášek 28. února 2020

 

Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů
kód pracovního místa 202002-AP2-KDSS

U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí:

  • softwarové architektury, self-adaptace software, modelování software,
  • umělá inteligence a statistické metody pro softwarové systémy,
  • verifikace, testování a analýza software,
  • formální metody pro softwarové inženýrství,
  • programovací jazyky,
  • vše zejména v kontextu IoT/CPS cloud/edge-cloud prostředí.

Uchazeč se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Pozice zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Očekává se, že uchazeč povede studenty na všech stupních studia a bude učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována).

Neformální dotazy adresujte na <positions@d3s.mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech. Zkušenosti s  metodami analýzy rozsáhlých dat, strojovým učením, statistikou, operačními systémy a hardwarovými architekturami jsou výhodou.

Nástup: mezi 1. červencem 2020 a 1. říjnem 2020 nebo dle dohody.

 

Odborný/á asistent/ka na Katedře aplikované matematiky
v oboru teoretická informatika, diskrétní matematika a optimalizace
kód pracovního místa 202002-AP2-KAM

U uchazečů se předpokládá expertíza v některé z oblastí teoretické informatiky nebo diskrétní matematiky.

Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry, prof. Martinu Loeblovi <loebl@kam.mff.cuni.cz>, jsou vítané.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a  vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: mezi 1. červencem 2020 a 1. říjnem 2020 nebo dle dohody.

 

Odborný/á asistent/ka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy
v oboru teoretická informatika a diskrétní matematika
kód pracovního místa 202002-AP2-IUUK

U uchazečů se předpokládá expertíza v některé z oblastí teoretické informatiky nebo diskrétní matematiky.

Neformální dotazy adresované vedoucímu katedry, prof. Mgr. Michalu Kouckému, Ph.D., <koucky@iuuk.mff.cuni.cz>, jsou vítané.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a  vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: mezi 1. červencem 2020 a 1. říjnem 2020 nebo dle dohody.

 

Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

strukturovaný životopis,
doklady o vzdělání,
popis dosavadní praxe,
seznam publikační aktivity,
přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail:
<konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>
uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 28. února 2020