Výsledek výběrového řízení
na obsazení pracovního místa profesora v oboru matematika
v Matematickém ústavu UK (MÚUK)
s termínem podání přihlášek 9. ledna 2020


vypsaného za podpory projektu operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (kód pracovního místa: 202001-AP4-MUUK)
a inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 9. prosince 2019


Ve výběrovém řízení uspěl prof. Jean-Philippe Lessard.


Praha 22. ledna 2020
Čj. UKMFF/8685/2020

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK