Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
profesora v oboru matematika
v Matematickém ústavu Univerzity Karlovy (MÚUK)


Kód pracovního místa: 202001-AP4-MUUK

Kvalifikační požadavky: vědecká hodnost Ph.D. v oboru matematika nebo v příbuzném oboru.

Pracovní poměr bude s úspěšným uchazečem uzavřen na dobu pěti měsíců (jednoho semestru). Preferovaný nástup je buď k 1. 2. nebo k 1. 10. 2020. V průběhu odpovídajícího semestru bude přednášet na MFF UK dva na MFF nevyučované kurzy v angličtině pro studenty magisterského studia matematiky, za podpory projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. Pro oba kurzy fakulta poskytne asistenta.

Uchazeč musí být mezinárodně uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Sylabus obou jeho přednášek je součástí dokladů, které uchazeč přikládá k vlastnoručně podepsané naskenované přihlášce a zašle v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. Dalšími součástmi těchto dokladů jsou strukturovaný životopis, seznam publikací, doklad o udělení hodnosti Ph.D., a popis koncepce výuky a vědecké práce uchazeče. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Termín pro podání přihlášky je 9. ledna 2020.