Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa profesora v oboru informatika
v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy (IÚUK)


Požadavky: vědecká hodnost Ph.D. v oboru informatika nebo v příbuzném oboru.

Pracovní poměr bude s úspěšným uchazečem uzavřen na dobu pěti měsíců. Preferovaný nástup je v rozmezí od 1. 1. do 17. 2. 2020. V letním semestru 2020 bude přednášet na MFF UK dva dosud nevyučované kurzy v angličtině pro studenty magisterského studia informatiky, za podpory projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. Pro oba kurzy fakulta poskytne asistenta.

Uchazeč musí být mezinárodně uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Sylabus obou jeho přednášek je součástí dokladů, které uchazeč přikládá k vlastnoručně podepsané naskenované přihlášce a zašle v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>. Dalšími součástmi těchto dokladů jsou strukturovaný životopis, seznam publikací, doklad o udělení hodnosti PhD., a popis koncepce výuky a vědecké práce uchazeče.

Termín pro podání přihlášky je 15. října 2019.