V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť
s termínem podání přihlášek 15. února 2022


Fyzikální sekce


Vedoucí Katedry fyziky nízkých teplot

Kód pracovního místa: 202202-VED-KFNT

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem ve fyzikálních oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. září 2022


Vedoucí Katedry geofyziky

Kód pracovního místa: 202202-VED-KG

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. červenec 2022


Vedoucí Katedry chemické fyziky a optiky

Kód pracovního místa: 202202-VED-KCHFO

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. červenec 2022


Informatická sekce


Vedoucí Katedry softwaru a výuky informatiky

Kód pracovního místa: 202202-VED-KSVI

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v relevantním oboru, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Vedoucí Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů

Kód pracovního místa: 202202-VED-KDSS

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v relevantním oboru, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Vedoucí Katedry teoretické informatiky a matematické logiky

Kód pracovního místa: 202202-VED-KTIML

Kvalifikační předpoklady: Habilitace nebo jmenování profesorem v relevantním oboru, schopnost plynné komunikace v češtině a angličtině, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti, manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Matematická sekce


Vedoucí Katedry algebry

Kód pracovního místa: 202202-VED-KA

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a  pedagogická praxe v oborech pěstovaných na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


Vedoucí Katedry numerické matematiky

Kód pracovního místa: 202202-VED-KNM

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a  pedagogická praxe v oborech pěstovaných na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. července 2022


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 15. února 2022.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 20. 12. 2021