V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 15. dubna 2020/30. června 2020


Fyzikální sekce

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika se zaměřením na fyziku materiálů

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KFMTERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika materiálů se zaměřením na pokročilé in-situ metody studia deformačních mechanismů jako je např. metoda akustické emise a sledování změn na mikroskopické úrovni pomocí řádkovací elektronové mikroskopie (in-situ SEM deformace).

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Výhodou je zkušenost s výzkumem v oblasti pokročilých hořčíkových slitin. Uchazeč/ka musí být schopen/na začít vést výuku v českém jazyce nejdéle do 12 měsíců od nástupu na pracovní pozici.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika plazmatu se zaměřením na kosmickou fyziku

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KFPPTERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru kosmická fyzika se zaměřením na experimentální in-situ studium prachu v meziplanetárním prostoru.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Uchazeč/ka musí být schopen/na začít vést výuku v českém a anglickém jazyce nejdéle do 12 měsíců od nástupu na pracovní pozici. Výhodou je zkušenost s experimentálním výzkumem v oblasti komplexního plazmatu.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika plazmatu se zaměřením na kosmickou fyziku

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFPPTERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru kosmická fyzika se zaměřením na experimentální studium plazmatických procesů v heliosféře a interakce slunečního větru s objekty sluneční soustavy.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v anglickém jazyce nejdéle do 12 měsíců od nástupu na pracovní pozici.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky nízkých teplot ve mzdové třídě VP2 v oboru jaderná a subjaderná fyzika.

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFNTTERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru jaderná a subjaderná fyzika, zpracování dat, účast na experimentech na urychlovačích v CERNu, vývoj scintilačních detektorů.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Výhodou je zkušenost s prací ve velkých kolaboracích např. v CERNu nebo v dalších organizacích pro jaderný výzkum.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika atmosféry

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KFATERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika atmosféry se zaměřením na modelování atmosférické chemie, kvality ovzduší a efektů měst.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika povrchů a rozhraní

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KFPP – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika povrchů a rozhraní se zaměřením na rastrovací mikroskopie.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře fyziky kondenzovaných látek ve mzdové třídě AP3

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KFKL – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika kondenzovaných látek se zaměřením na teorii kondenzovaných látek, zejména kvantového transportu.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Profesor/ka na Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě AP4

Kód pracovního místa: 202004-AP4-UCJF – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru experimentální fyzika elementárních částic.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, významná publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny. Nejméně 7 let zkušeností z práce v mezinárodním experimentu ve fyzice částic a nejméně 5 let praxe organizace a vedení týmu fyziků v takovém experimentu.

Nástup: 1. října 2020 nebo podle dohody.

Informatická sekce

Lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku

Kód pracovního místa: 202004-L2-KSVI – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v informatice se zaměřením na teoretickou informatiku a programování.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Předpokládá se schopnost vést výuku v anglickém i českém jazyce.

Nástup: 1. července 2020 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na formální metody a verifikaci software

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KDSS – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na formální metody a verifikaci software.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. července 2020 nebo podle dohody.

Docent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky ve mzdové třídě AP3 v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku

Kód pracovního místa: 202004-AP3-KTIML – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. července 2020 nebo podle dohody.

Profesor/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě AP4 v oboru informatika se zaměřením na softwarové systémy a softwarové architektury

Kód pracovního místa: 202004-AP4-KDSS – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na softwarové systémy a softwarové architektury.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, významná publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

Nástup: 1. července 2020 nebo podle dohody.

Matematická sekce

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru didaktika matematiky.

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KDM – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru didaktika matematiky.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenost s výukou matematiky na střední škole je vítána.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě AP2 v oboru matematická analýza se zaměřením na obyčejné diferenciální rovnice

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KMA – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematická analýza se zaměřením na obyčejné diferenciální rovnice.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace, operační výzkum nebo finanční matematika

Kód pracovního místa: 202004-AP2-KPMS – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru ekonometrie, optimalizace, operační výzkum nebo finanční matematika.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.

Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě AP2 v oboru geometrie, zaměření globální analýza nebo diferenciální geometrie

Kód pracovního místa: 202004-AP2-MUUK – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru geometrie se zaměřením na globální analýzu nebo diferenciální geometrii.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody.

Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové třídě VP2 na dobu 2 let v oboru algebra, logika nebo teorie čísel

Kód pracovního místa: 202004-VP2A-KA – TERMÍN 15. 4. 2020

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru algebra, logika nebo teorie čísel.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Nástup: 1. července 2020 nebo podle dohody.


Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 15. dubna 2020/30. června 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.