V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 30. září 2022


Matematická sekce


Odborný asistent na Katedře matematické analýzy ve mzdové třídě AP2, v oboru matematická analýza.

Kód pracovního místa: 202209-AP2-KMA

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru.

Kvalifikační a jiné předpoklady: akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Očekává se schopnost základní komunikace v českém jazyce do tří let od nástupu.

Neformální dotazy na prazak@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě AP2 v oboru matematika se zaměřením na geometrii.

Kód pracovního místa: 202209-AP2-MUG

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Uchazeč/ka musí být schopen/na začít vést výuku v českém jazyce během 3 let. Schopnost vést výuku česky je výhodou.

Neformální dotazy na pokorny@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


Odborný asistent/odborná asistentka na Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě AP2 v oboru matematika se zaměřením na matematické modelování

Kód pracovního místa: 202209-AP2-MUMM

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematického modelování se zaměřením na kontinuální a částicové modelování a rozsáhlé numerické simulace biorozhraní.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Výhodou je zkušenost s prací v týmu s matematiky i experimentátory. Uchazeč/ka musí být schopen/na začít vést výuku v českém jazyce nejdéle do 3 let od nástupu na pracovní pozici.

Neformální dotazy na pokorny@karlin.mff.cuni.cz

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO POZICE ODBORNÝCH ASISTENTŮ

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy, nejlépe podle Web of Science či jiné oborově uznávané databáze (pro pozice na matematické sekci například MathSciNet),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 30. září 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 11. 7. 2022