V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst asistentů
s termínem podání přihlášek 17. srpna 2022


Výběrové řízení se vypisuje na pracovní místa asistentů – akademických pracovníků mzdové třídy AP1 dle Přílohy č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, na částečný pracovní úvazek, na následujících pracovištích Matematicko-fyzikální fakulty UK:

  • Katedra softwaru a výuky informatiky, kód pracovního místa 202208-AP1-KSVI
  • Katedra aplikované matematiky, kód pracovního místa 202208-AP1-KAM
  • Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa 202208-AP1-KDSS
  • Katedra softwarového inženýrství, kód pracovního místa 202208-AP1-KSI
  • Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, kód pracovního místa 202208-AP1-KTIML
  • Ústav formální a aplikované lingvistiky, kód pracovního místa 202208-AP1-UFAL
  • Informatický ústav Univerzity Karlovy, kód pracovního místa 202208-AP1-IUUK

Kvalifikační předpoklady: Dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru informatika nebo příbuzném oboru nejpozději ke dni nástupu do pracovního poměru.

Předpokládané datum nástupu: 1. říjen 2022.

Přihlášku se specifikovaným pracovištěm a požadované doklady je třeba zaslat v písemné formě elektronicky na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz a v předmětu zprávy uvést výše uvedený kód pracovního místa, kam se uchazeč hlásí.

Požadované doklady jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí magisterské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail positions@matfyz.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byl na tutéž e-mailovou adresu zaslán jeden doporučující dopis, také identifikovaný příslušným kódem pracovního místa v předmětu zprávy.

Termín pro podávání přihlášek: 17. 8. 2022.

Další informace zde a u vedoucích uvedených pracovišť.


Zveřejněno 11. 7. 2022