V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických vědeckých pracovníků
s termínem podání přihlášek 30. září 2022


Fyzikální sekce


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu částicové a jaderné fyziky ve mzdové třídě VP2 v oboru experimentální fyziky B mezonů

Kód pracovního místa: 202209-VP2-UCJF

Kvalifikační předpoklady: Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru jaderná nebo částicová fyzika nebo v příbuzném oboru, zkušenost ze zahraničního postdoktorandského pobytu v oboru experimentální částicová fyzika, alespoň roční zkušenost v oblasti fyziky B-mezonů.

Plán je aktivní účast v mezinárodních částicových experimentech, zejména na experimentu Belle II v japonské laboratoři KEK.

Dále je požadována schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity - přednášky, cvičení a laboratorní práce v českém i anglickém jazyce a vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorandských prací.

Nástup: 1. ledna 2023 nebo dle dohody.


OBECNÉ POKYNY

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • odborný životopis s popisem dosavadní praxe
  • doklady o vzdělání
  • seznam 10 nejvýznamnějších publikací a jejich citační ohlas
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru v posledních 5 letech
  • uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byl zaslán doporučující dopis od mezinárodně uznávaného odborníka ve fyzice B-mezonů.

Termín pro podávání přihlášek: 30. září 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 11. 7. 2022