Ing. Anděla Michálková

Pracoviště
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Telefon
95155 1220
Fax
95155 1277
E-mail
michalkova@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 288, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2