prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1266
Fax
224 92 27 97
E-mail
Pavel.Hoschl@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 234, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2