prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1266
Fax
224 922 797
E-mail
Pavel.Hoschl@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://fu.mff.cuni.cz/semicond/people/person/hoschl_pavel/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 234, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208