prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

Pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Fax
257 531 014
E-mail
Ludek.Kucera@mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://kam.mff.cuni.cz/~ludek/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 325, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1