prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.

Pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4262
E-mail
Karel.Zimmermann@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 325, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1