Eva Mládková

Pracoviště
Katedra softwarového inženýrství
Telefon
951 554 250
Fax
951 554 323
E-mail
mladkova@ksi.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 308, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1