doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4206
E-mail
tancer@kam.mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://kam.mff.cuni.cz/~tancer/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 325, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1