prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1367
Fax
95155 1617
224 911 061
E-mail
sech@mag.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/kfkl/index.php/cs/zam/74
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 151, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2