Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1455
Mobilní telefon
777 689 843
E-mail
lukas.horak@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 048, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Curriculum vitae

Vzdělání

 • 2006 – 2014 postgraduální studium fyziky nanostruktur na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Studium struktury feromagnetických polovodičů metodami rtg rozptylu

 • 2001 – 2006 studium fyziky kondenzovaných látek na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Studium stuktury kovových polykrystalických vrstev rtg difrakcí a rtg reflexí

Zaměstnání

 • 2014 – současnost      Vědecký pracovník na Katedře fyziky kondenzovaných látek (Matematicko-fyzikální fakulta UK)

Vědecké zkušenosti

 • Vysokorozlišující rtg difrakce na epitaxních vrstvách
 • Simulace a fitování difrakčních dat pomocí dynamické teorie difrakce
 • Strukturní charakterizace a zpřesnǒvání polovodičových a perovskitových materiálů
 • Implementace simulací a fit map reciprokého prostoru v MATLABu
 • Vedení a účast v synchrotronových experimentech (ESRF, Diamond, Soleil, APS)
 • Automatické sériové zpracování velkoobjemových dat ze synchrotronových experimentů
 • Prášková difrakce, rtg reflektometrie (měření a interpretace)
 • Simulace distorze krystalické mříže pomocí metody konečných prvků

Krátkodobé zahraniční pobyty

 • 09 – 12 2007 & 04 – 05 2009: rtg difrakční experimenty na University of Nottingham (UK)
 • Účast na 22 synchrotronových experimentech na ESRF (FR), Soleil (FR), Diamond (UK), and APS (US)

Vědecké výstupy

Spoluautor 47 publikací (dle WoS: 336 citací, h-index 10), 6 přednášek na mezinárodních konferencích.

10 reprezentativních publikací

 1. Zhang, C. Xing, K. Noordhoek, Z. Liu,T. Zhao, L. Horák, Q. Huang, L. Hao, J. Yang, S. Pandey, E. Dagotto, Z. Jiang, J.-W. Chu, Y. Xin, E.S. Choi, H. Zhou, and J. Liu, “Anomalous magnetoresistance by breaking ice rule in Bi2Ir2O7/Dy2Ti2O7 heterostructure,” Nature Communications 14, 1404 (2023)
 2. K. Ridzoňová, R. Grill, A. P. Amalathas, B. Dzurňák, N. Neykova, L. Horák, P. Fiala, X. Y. Chin, C. M. Wolff, Q. Jeangros, and J. Holovský, “Correlating light-induced deep defects and phase segregation in mixed-halide perovskites,” J. Mater. Chem. A 10, 18928–18938 (2022)
 3. J. Yang, H. Suwa, D. Meyers, H. Zhang, L. Horak, Z. Wang, G. Fabbris, Y. Choi, J. Karapetrova, J.-W. Kim, D. Haskel, P. J. Ryan, M. P. M. Dean, L. Hao, and J. Liu, “Quasi-Two-Dimensional Anomalous Hall Mott Insulator of Topologically Engineered Jeff=1/2 Electrons,” Phys. Rev. X 12, 031015 (2022)
 4. D. Gong, J. Yang, L. Hao, L. Horak, Y. Xin, E. Karapetrova, J. Strempfer, Y. Choi, J.-W. Kim, P. J. Ryan, and J. Liu, “Reconciling Monolayer and Bilayer Jeff=1/2 Square Lattices in Hybrid Oxide SuperlatticePhys. Rev. Lett. 129, 187201 (2022)
 5. J. Yang, L. Hao, D. Meyers, T. Dasa, L. Xu, L. Horak, P. Shafer, E. Arenholz, G. Fabbris, Y. Choi, D. Haskel, J. Karapetrova, J.-W. Kim, P. J. Ryan, H. Xu, C. D. Batista, M. P. M. Dean, and J. Liu, “Strain-Modulated Slater-Mott Crossover of Pseudospin-Half Square-Lattice in (SrIrO3)1/(SrTiO3)1 Superlattices,” Phys. Rev. Lett. 124, 177601 (2020) (6 citations, IF2020 = 9.1)
 6. L. Hao, D. Meyers, H. Suwa, J. Yang, C. Frederick, T. R. Dasa, G. Fabbris, L. Horak, D. Kriegner, Y. Choi, J.-W. Kim, D. Haskel, P. J. Ryan, H. Xu, C. D. Batista, M. P. M. Dean, and J. Liu, “Giant magnetic response of a two-dimensional antiferromagnet,” Nat. Phys. 14, 806–810 (2018) (>30 citations, IF2018 = 20.1)
 7. V. L. P. Guerra, P. Kovaříček, V. Valeš, K. Drogowska, T. Verhagen, J. Vejpravova, L. Horák, A. Listorti, S. Colella, M. Kalbáč, „Selective self-assembly and light emission tuning of layered hybrid perovskites on patterned graphene“. Nanoscale 10(7), 3198–3211. (2018) (IF2018 = 6.97)
 8. L. Hao, D. Meyers, C. Frederick, G. Fabbris, J. Yang, N. Traynor, L. Horak, D. Kriegner, Y. Choi, J. W. Kim, D. Haskel, P. J. Ryan, M. P. Dean, and J. Liu, “Two-dimensional Jeff = 1/2 antiferromagnetic insulator unraveled from interlayer exchange coupling in artificial perovskite iridate superlattices,” Phys. Rev. Lett. 119, 027204 (2017) (>40 citations, IF2017 = 8.8)
 9. L. Horák, D. Kriegner, J. Liu, C. Frontera, X. Marti, and V. Holý, “Structure of epitaxial SrIrO 3 perovskite studied by interference between X-ray waves diffracted by the substrate and the thin film,” J. Appl. Crystallogr. 50, 385–398 (2017), arXiv:1305.1732 (10 citations, IF2017 = 3.4)
 10. J. Liu, D. Kriegner, L. Horak, D. Puggioni, C. Rayan Serrao, R. Chen, D. Yi, C. Frontera, V. Holy, A. Vishwanath, J. M. Rondinelli, X. Marti, and R. Ramesh, “Strain-induced nonsymmorphic symmetry breaking and removal of Dirac semimetallic nodal line in an orthoperovskite iridate,” Phys. Rev. B 93, 085118 (2016) (>60 citations, IF2016 = 3.8 )