Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1455
Mobilní telefon
777 689 843
E-mail
horak@karlov.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 048, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Curriculum vitae

Vzdělání

Zaměstnání

 • 2014 - současnost      Vědecký pracovník na Katedře fyziky kondenzovaných látek (Matematicko-fyzikální fakulta UK)

Vědecké zkušenosti

 • Vysokorozlišující rtg difrakce na epitaxních vrstvách
 • Simulace a fitování difrakčních dat pomocí dynamické teorie difrakce
 • Strukturní charakterizace a zpřesnǒvání polovodičových a perovskitových materiálů
 • Implementace simulací a fit map reciprokého prostoru v MATLABu
 • Vedení a účast v synchrotronových experimentech (ESRF, Diamond, Soleil, APS)
 • Automatické sériové zpracování velkoobjemových dat ze synchrotronových experimentů
 • Prášková difrakce, rtg reflektometrie (měření a interpretace)
 • Simulace distorze krystalické mříže pomocí metody konečných prvků

Krátkodobé zahraniční pobyty

 • 09 – 12 2007 & 04 – 05 2009: rtg difrakční experimenty na University of Nottingham (UK)
 • Účast na 22 synchrotronových experimentech na ESRF (FR), Soleil (FR), Diamond (UK), and APS (US)

Vědecké výstupy

Spoluautor 44 publikací (dle WoS: 266 citací, h-index 9), 6 přednášek na mezinárodních konferencích.

10 reprezentativních publikací

 1. J. Liu, D. Kriegner, L. Horak, D. Puggioni, C. Rayan Serrao, R. Chen, D. Yi, C. Frontera, V. Holy, A. Vishwanath, J. M. Rondinelli, X. Marti, and R. Ramesh, “Strain-induced nonsymmorphic symmetry breaking and removal of Dirac semimetallic nodal line in an orthoperovskite iridate,” Phys. Rev. B 93, 085118 (2016) (59 citations, IF2016 = 3.8 )
 2. L. Hao, D. Meyers, C. Frederick, G. Fabbris, J. Yang, N. Traynor, L. Horak, D. Kriegner, Y. Choi, J. W. Kim, D. Haskel, P. J. Ryan, M. P. Dean, and J. Liu, “Two-dimensional Jeff = 1/2 antiferromagnetic insulator unraveled from interlayer exchange coupling in artificial perovskite iridate superlattices,” Phys. Rev. Lett.119, 027204 (2017) (28 citations, IF2017 = 8.8)
 3. L. Hao, D. Meyers, H. Suwa, J. Yang, C. Frederick, T. R. Dasa, G. Fabbris, L. Horak, D. Kriegner, Y. Choi, J.-W. Kim, D. Haskel, P. J. Ryan, H. Xu, C. D. Batista, M. P. M. Dean, and J. Liu, “Giant magnetic response of a two-dimensional antiferromagnet,” Nat. Phys. 14, 806–810 (2018) (21 citations, IF2018 = 20.1)
 4. D. Meyers, Y. Cao, G. Fabbris, N. J. Robinson, L. Hao, C. Frederick, N. Traynor, J. Yang, J. Lin, M. H. Upton, D. Casa, J. W. Kim, T. Gog, E. Karapetrova, Y. Choi, D. Haskel, P. J. Ryan, L. Horak, X. Liu, J. Liu, and M. P. Dean, “Magnetism in iridate heterostructures leveraged by structural distortions,” Sci. Rep. 9, 1–8 (2019) (10 citations, IF2019 = 4.0)
 5. L. Horák, D. Kriegner, J. Liu, C. Frontera, X. Marti, and V. Holý, “Structure of epitaxial SrIrO 3 perovskite studied by interference between X-ray waves diffracted by the substrate and the thin film,” J. Appl. Crystallogr. 50, 385–398 (2017), arXiv:1305.1732 (10 citations, IF2017 = 3.4)
 6. C. S. King, J. Zemen, K. Olejnı́k, L. Horák, J. A. Haigh, V. Novák, A. C. Irvine, J. Kučera, V. Holý, R. P. Campion, B. L. Gallagher, and T. Jungwirth, “Strain control of magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As microbars,” Phys. Rev. B 83, 115312 (2011) (9 citations, IF2011 = 3.7)
 7. S. Bauer, A. Rodrigues, L. Horák, X. Jin, R. Schneider, T. Baumbach, and V. Holý, “Structure Quality of LuFeO3 Epitaxial Layers Grown by Pulsed-Laser Deposition on Sapphire/Pt,” Materials (Basel). 13, 61 (2019) (IF2019 = 3.06)
 8. V. Holý, S. Bauer, A. Rodrigues, L. Horák, X. Jin, R. Schneider, and T. Baumbach, “In situ grazing-incidence x-ray scattering study of pulsed-laser deposition of Pt layers,” Phys. Rev. B 102, 125435 (2020) (IF2019 = 3.6)
 9. S. Bauer, A. Rodrigues, L. Horák, B. Nergis, X. Jin, R. Schneider, R. Gröger, T. Baumbach, and V. Holý, “Time-Resolved Morphology and Kinetic Studies of Pulsed Laser Deposition Grown Pt Layers on Sapphire at Different Growth Temperatures by in Situ Grazing Incidence Small-Angle X-ray Scattering,” Langmuir 37, 734–749 (2021) (IF2019 = 3.6)
 10. J. Yang, L. Hao, D. Meyers, T. Dasa, L. Xu, L. Horak, P. Shafer, E. Arenholz, G. Fabbris, Y. Choi, D. Haskel, J. Karapetrova, J. W. Kim, P. J. Ryan, H. Xu, C. D. Batista, M. P. Dean, and J. Liu, “Strain-Modulated Slater-Mott Crossover of Pseudospin-Half Square-Lattice in (SrIrO3)1/ (SrTiO3)1 Superlattices,” Phys. Rev. Lett. 124, 177601 (2020) (IF2019 = 8.4)