doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Pracoviště
Katedra softwarového inženýrství
E-mail
david.hoksza@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://siret.ms.mff.cuni.cz/hoksza/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 209, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1