prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1353
E-mail
javor@mag.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 113, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Prof. Pavel JAVORSKÝ, Dr. (* 1967)

Profesor na MFF UK.

Vzdělání a pracovní kariéra: 1986 - 1992 studium na MFF UK, završeno v r. 1992. 1992 - 1997 postgraduální studium na MFF UK, titul Dr. v r. 1997. 1997-2004 asistent na MFF UK. od 07/2004 docent na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK. od 01/2019 profesor na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK. 2014 - 2021 vedoucí Katedry fyziky kondenzovaných látek.

Delší zahraniční pobyty 1992/93 - 6 měsíců na TU Wien (Institute for Experimental physics) 1994/95 - 12 měsíců v Centre d'Études Nucléaires de Grenoble 1997 - 2 měsíce v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe 2002/3 - 2 roky v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe

Odborné zaměření: magnetismus f-elektronových systémů, studium magnetických struktur a excitací pomocí neutronového rozptylu, měření a analýza tepelné kapacity látek.

Členství ve vědeckých společnostech: od r. 1990 - člen Jednoty českých matematiků a fyziků.

Různé: od 2014 - zástupce ČR v Central European Neutron Initiative (CENI). Člen podvýborů vědecké rady ILL Grenoble (2007 - 2009 a 2016 - 2018)

Výzkumné granty: hlavní řešitel několika grantů GAČR, INGO II and Inter Excellence, odpovědná osoba Velké výzkumné infrastruktury MGML (od 2018) a Institut Laue-Langevin - účast ČR (2016-2019).

Publikační aktivity: autor nebo spoluautor 173 článků v recenzovaných časopisech, 1827 citací (1402 bez autocitací), h-index = 23. WoS Researcher ID: C-2132-2015

Pedagogická činnost: výukové aktivity na MFF UK od r. 1997, školitel 9 bakalářských, 9 diplomových a 6 PhD prací.