Mariselvam Karuppaiya, Ph.D.

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1463
Fax
224 922 797
E-mail
mariphysics@gmail.com
Místnost / budova
F 248, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2