Ing. Tibor Rózsa

Pracoviště
Katedra softwaru a výuky informatiky
E-mail
rozsa@ksvi.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 312, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1