Ing. Kryštof Březina

Pracoviště
Fyzikální ústav UK
Telefon
95155 1341
E-mail
krystof.brezina@mff.cuni.cz
Místnost / budova
F 243, 2. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2