Ing. Martin Žáček

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 2772
95155 2707
E-mail
Martin.Zacek@mff.cuni.cz
Místnost / budova
C 137, 1. patro, Kryogenní pavilon, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
V 117 (216), 1. patro, Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8

Vzdělání

  • 1999 – 2006: studium (Ing.) na FEL ČVUT (elektrotechnika a informatika)
  • 2019 – nyní: doktorské studium na MFF UK (Fyzika nanostruktur a nanomateriálů), disertační práce Magnetické a chirální analogy van der Waalsovských heterostruktur

Oblasti vědeckého zájmu

  • návrh a výroba kryogenních a měřících aparatur
  • měření fyzikálních vlastností materiálů v nízkých teplotách a vysokých magnetických polích
  • automatizace a modifikace experimentů

Účast na projektech