Den otevřených dveří

středa 23. listopadu 2016

Na Dni otevřených dveří se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace o přijímacím řízení a uplatnění absolventů, seznámíte se s nabídkou vzdělávacích a popularizačních aktivit fakulty pro střední školy. Budete mít možnost navštívit naše katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se seznámit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.

Bližší informace: PhDr. Alena Havlíčková

Program

Dopolední program (od 8:00 do 11:30)

Dopolední program probíhá v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4. Můžete se těšit na moderátora dopoledního programu, prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.
Dopravní spojení metrem – stanice „Vyšehrad“ na trase C.

Společenský sál
10:00–10:10 Zahájení programu
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK
10:10–11:00 Přednáška: Simulace jevů kolem nás
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
11:00–11:45 Informace o studiu a přijímacím řízení na MFF UK
Proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a garanti studijních programů spolu se zástupci studentů, kolejí a menz budou informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků.
 
Předsálí Společenského sálu
8:00 – 13:00 Informační centrum
Můžete navštívit prezentace jednotlivých kateder, studijních programů i oborů a informační středisko studijního oddělení.


Odpolední program (od 13:00 do 17:00)

Odpolední program letos probíhá v budovách na adresách V Holešovičkách 2/747, Praha 8, a na Malostranském náměstí 25, Praha 1.


Fyzika a učitelství F (V Holešovičkách 2)

Dopravní spojení metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“, kde můžete přestoupit na autobus 112 do stanice „Pelc Tyrolka“ (na znamení) či 201 do stanice „Kuchyňka“ (na znamení).

Přednášky

Posluchárna T1
13:00–13:10 Zahájení odpoledního programu
13:10–13:55 Vodní světy ve sluneční soustavě
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
14:00–14:45 Perspektivy fotovoltaiky
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
14:50–15:35 Kvantová biologie: Schrödingerova kočka na pomezí fyziky, chemie a biologie
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
15:40–16:25 Ukládání energie pomocí vodíku
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
 
Posluchárna T2
13:00–13:10 Zahájení odpoledního programu
13:10–13:55 Počítačem podporované experimenty
Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář
14:00–14:45 Ubi materia ibi geometria – Co mají společného geometrie, vlastnosti krystalu a paprsky X
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
14:50–15:35 Fraktály kolem nás
RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
15:40–16:25 Plazma ve službách medicíny
Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.

Exkurze

Exkurze se budou několikrát opakovat a zájemci si tak mohou sestavit individuální program podle nabídky. Začátky budou vždy ve 13:10, 14:00, 14:50 a 15:40 hod., pokud není u exkurze uvedeno jinak. V uvedené časy budou jednotlivé skupiny odváděny z označených shromáždišť v blízkosti hlavního vchodu budovy, případně se informujte o místech exkurzí u informačního stánku v přízemí hlavní budovy.

Fyzikální analýza ničivého srpnového zemětřesení u italského Amatrice RNDr. František Gallovič, Ph.D.
katedrový objekt, 11. patro, KG
Supratekutost a kvantová turbulence RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
kryopavilon
Jaderná magnetická rezonance Mgr. Václav Římal
a Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D.
kryopavilon
Co víme o změnách klimatu doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
katedrový objekt, 11. patro, KFA
Pevné látky za nízkých teplot a vysokých tlaků RNDr. Jaroslav Valenta
a RNDr. Michal Vališka
kryopavilon
Interaktivní fyzikální laboratoř – Fyzika (doslova) ve Vašich rukou Mgr. Petr Kácovský, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, IFL
Výlet do nanosvěta – Atomární a elektronová struktura povrchu látek a co se na ní děje RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
a doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
katedrový objekt, KFPP
Plazma v laboratoři a mezihvězdném prostoru doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
a doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
katedrový objekt, KFPP
Exkurze do detektorové laboratoře ÚČJF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
těžké laboratoře, 2. patro, místnost L249
Vodivé polymery – základ organické elektroniky RNDr. Jan Prokeš, CSc.
katedrový objekt, 4. patro, KMF
Nanočástice: jak a proč Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
katedrový objekt, 4. patro, KMF


Matematika, Informatika a učitelství M, DG a Inf.

(Malostranské nám. 25)

Dopravní spojení metrem A do stanice „Malostranská“, dále pak tramvají č. 12, 15, 20 nebo 22 na zastávku „Malostranské náměstí“. Také je možné tramvají č. 22 ze zastávky „I. P. Pavlova“.

Přednášky

Posluchárna S3 — Informatika
13:10–13:15 Zahájení odpoledního programu
Mgr. Vladan Majerech, Dr.
13:20–13:40 Co je to diskrétní matematika
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
13:45–14:05 Matfyzákovo hluboké zamyšlení
doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.; Mgr. Peter Zvirinský
14:10–14:30 Hledání ve videu
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
14:35–14:55 Jak pracuje internetový vyhledávač
Mgr. Rudolf Rosa
15:00–15:20 Predictive Rendering – the other kind of Computer Graphics
doc. Alexander Wilkie, Dr.
15:25–15:45 Chyby v software: Jak na ně?
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
15:50–16:10 Jak se řeší programátorské úlohy
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
16:15–16:35 Robotika a robotické soutěže
RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
Posluchárna S9 — Matematika    
13.10–13.15 Zahájení odpoledního programu
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
13.20–13.40 Počítačová 3D geometrie a 3D tisk
RNDr. Petra Surynková, Ph.D
13.45–14.05 Matematika ve službách kryptografie
doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D.
14.10–14.30 Spolehlivost v nespolehlivosti – pravděpodobnost a statistika ve víru náhody
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
14.35–14.55 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
15.00–15.20 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
15.25–15.45 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
15.50–16.10 Vědecko-technické výpočty kolem nás
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
16.15–16.35 Logaritme, logaritme, do roka a do dne…
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
16.40–17.00 Zajímavé příklady z teorie her
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.

Interaktivní stánky

Interaktivní stánky je možné navštívit po celou dobu odpoledního programu.

Název Jméno Kde
3D Grafika Ivo Kondapaneni 1. patro
3D skenování obličeje RNDr. Josef Pelikán 1. patro
Asteroidz VR Mgr. Jakub Gemrot 1. patro
Bioinformatika RNDr. David Hoksza, Ph.D. 2. patro
Československo 38–89: Atentát Mgr. Jakub Gemrot 1. patro
Děláme pro Spielberga! PhDr. Jiří Kocian Knihovna – CVHM
Hlavolamy slavných matematiků Mgr. Tereza Bártlová, Ph.D. 3. patro
Hledání cest v terénu Bc. Tomáš Pokorný 1. patro
Kasiopea Jakub Svoboda SW2
Kombinatorické hry Mgr. Pavel Veselý 3. patro
Korespondenční seminář M&M Kristýna Ilievová 2. patro
Korespondenční seminář z programování Bc. Jiří Setnička 2. patro
Matematické hlavolamy doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. 3. patro
Multimediální vyhledávač Bc. David Kuboň 1. patro
Neuročeština RNDr. Milan Straka, Ph.D. 1. patro
Origami Mgr. Tereza Bártlová, Ph.D. 3. patro
Počítačová grafika a biologie RNDr. Josef Pelikán 1. patro
Programujeme Drona Mgr. Jindřich Vodrážka S11
Roboti RNDr. David Obdržálek, Ph.D. S10
Spolehlivý software Mgr. Martin Děcký, Ph.D. 1. patro
Stánek Studentské komory akademického senátu MFF UK Mgr. Tomáš Masařík 2. patro
Svět geometrie RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 3. patro

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá .