Den otevřených dveří 2014

středa 26. listopadu 2014

Na Dni otevřených dveří se dozvíte vše o možnostech studia na fakultě, získáte informace o přijímacím řízení a uplatnění absolventů, seznámíte se s nabídkou fakulty pro střední školy. Budete mít možnost navštívit naše katedry i ústavy a při exkurzích nebo besedách se seznámit se širokou škálou vědeckých a výzkumných aktivit.

Bližší informace: PhDr. Alena Havlíčková

Program

Dopolední program (od 8:00 do 11:30)

Dopolední program probíhá v Národním domě na Vinohradech (Praha 2), náměstí Míru 9. Dopravní spojení tramvajemi č. 4, 10, 16, 22 a autobusem č. 135 – zastávka „Náměstí Míru“ nebo metrem – trasa A, stanice Náměstí Míru.

Raisův sál
8:00–11:30 Informační centrum
prezentace jednotlivých kateder, studijních programů i oborů, informační středisko studijního oddělení
 
Majakovského sál
9:00–9:10 Zahájení programu
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK
9:10–9:50 2014 – Mezinárodní rok krystalografie
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc., katedra fyziky kondenzovaných látek
10:20–11:30 Informace o studiu a přijímacím řízení na MFF UK
Proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a garanti studijních programů spolu se zástupci studentů, kolejí a menz budou informovat o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK, dále budou odpovídat na konkrétní dotazy návštěvníků.


Odpolední program (od 13:00 do 17:00)

Odpolední program letos probíhá v budovách V Holešovičkách 2, Praha 8 a na Malostranském náměstí 25, Praha 1.


Fyzika a učitelství F – V Holešovičkách 2

Dopravní spojení metrem C do stanice Nádraží Holešovice a dále přibližně 15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku Kuchyňka nebo autobusem č. 112 na zastávku Pelc Tyrolka.

Přednášky – posluchárna T1
13:00–13:10 Zahájení odpoledního programu
13:10–13:55 Extrémní Slunce
Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
14:00–14:45 Rentgen. Bez Rentgenu? O Rentgenu. S Rentgenem!
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
14:50–15:35 Neutrinový svět
Ing. Michal Malinský, Ph.D..
15:40–16:25 Atomárně rozlišený pohled na hmotu
RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
 
Přednášky – posluchárna T2
13:00–13:10 Zahájení odpoledního programu
13:10–13:50 Pokusová show: Přijde na to, jak se do toho praští.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.; RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
14:00–14:45 Fourierovská optika – cesta do hlubin obrazu
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
14:50–15:35 Elektřina ze Slunce
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
15:40–16:25 Blesky – nejvýraznější projev atmosférické elektřiny
Mgr. Michal Žák, Ph.D.

Exkurze

Exkurze se budou několikrát opakovat a zájemci si tak mohou sestavit individuální program podle nabídky. Začátky budou vždy ve 13:10, 14:00, 14:50, a 15:40 hod., pokud není u exkurze uvedeno jinak. V uvedené časy budou jednotlivé skupiny odváděny z označených shromáždišť v blízkosti hlavního vchodu budovy, případně se informujte o místech exkurzí u informačního stánku v přízemí hlavní budovy.

Vesmír v laboratoři RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
katedrový objekt, 2. patro
Exkurze do Interaktivní fyzikální laboratoře Mgr. Petr Kácovský
objekt těžkých laboratoří, 2. patro, místnost L261
Exkurze do detektorové laboratoře Ústavu částicové a jaderné fyziky doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
objekt těžkých laboratoří, 2. patro, místnost L249
Ukládání energie pomocí vodíkových technologií Mgr. Roman Fiala
katedrový objekt, 1. patro, místnost A123
Pevné látky v extrémních podmínkách doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.; RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
kryopavilon, přízemí, místnost C035
Infračervené záření kolem nás, aneb světlo okem neviditelné prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
objekt těžkých laboratoří, přízemí, místnost L024
Kde to reaguje? – Katalyzátor pod mikroskopem RNDr. Josef Mysliveček, Ph.D.
katedrový objekt, 1. patro, místnost A132
Vodivé polymery – základ organické elektroniky doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.; RNDr. Jan Prokeš, CSc.; Mgr. Martin Varga
katedrový objekt, 4. patro, místnost A436
Využití plazmatu – funkční tenké vrstvy Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.; RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
katedrový objekt, 4. patro
Jaderná magnetická rezonance Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D.
kryopavilon, přízemí
Kvantová turbulence Mgr. Emil Varga
kryopavilon, přízemí
Může ve sluneční soustavě existovat život na ledových měsících? (formou přednášky, pouze jednou, a to od 14:50 do 15:35) doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
katedrový objekt, 11. patro


Matematika, Informatika a učitelství M, DG a Inf. – Malostranské nám. 25

Dopravní spojení metrem A do stanice Malostranská, dále pak tramvají č. 12, 20 nebo 22 na zastávku Malostranské náměstí. Také je možné jet přímo tramvají č. 22 ze zastávky Náměstí Míru.

Přednášky – Posluchárna S3 – Matematika
13:10–13:15 Zahájení odpoledního programu
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
13:20–13:40 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
13:45–14:05 Výpočtová matematika – nástroj řešení problémů praxe
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
14:10–14:30 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa
RNDr. Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.
14:35–14:55 Pravděpodobnost a statistika = kombinatorika, průzkumy veřejného mínění nebo výpočet HDP?
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
15:00–15:20 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
15:25–15:45 Počítačová 3D geometrie
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
15:50–16:10 Matematika ve službách kryptografie
doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D.
16:15–16:35 Diferenciální rovnice kolem nás
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
16:40–17:00 Počátky goniometrie v antice
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Přednášky – Posluchárna S9 – Informatika
13:10–13:15 Úvodní slovo
Mgr. Vladan Majerech, Dr.
13:20–13:40 Co je to diskrétní matematika
doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
13:45–14:05 Jak autonomní dron sleduje pohybující se objekty
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
14:10–14:30 Paralelní programování
RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
14:35–14:55 Proč je důležitá spolehlivost softwaru
Mgr. Martin Děcký
15:00–15:20 Predictive Rendering – the other kind of Computer Graphics
doc. Alexander Wilkie, Dr.
15:25–15:45 Učíme stroje (nejen) česky
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
15:50–16:10 Jak se řeší programátorské úlohy
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
16:15–16:35 Robotika a robotické soutěže
RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Interaktivní stánky

Interaktivní stánky bude možno navštívit po celou dobu odpoledního programu.

Kouzelný svět geometrie RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Výukové počítačové hry – Československo 38–89 Mgr. Tereza Selmbacherová
Bioinformatika: obor budoucnosti RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Korespondenční seminář z programování Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Počítačová grafika ve vizuálních efektech a biologii Bc. Petr Vévoda; Mgr. Ján Dupej
Kombinatorické hry Mgr. Pavel Veselý
AR.droni Bc. Jan Škoda
Sledování pohybu telefonu Bc. Filip Matzner
Povídáme si s počítačem Ing. Lukáš Žilka
Chatbot – pohádkové dítě Mgr. Rudolf Rosa
Informatika v psychologii a neurovědách Mgr. Filip Děchtěrenko
Umělá inteligence v počítačových hrách Pavel Šmejkal, Vojtěch Černý
Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Multimediální explorace Bc. Adam Blažek; Bc. Natália Tyrpáková
Čajový koutek SKASu Mgr. Tomáš Masařík

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá .