Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

Byla spuštěna možnost on-line registrace pro zájemce o výjezdy v akademickém roce 2017/2018. Konkurzy se uskuteční v dubnu 2017. Přihlášky do konkurzu je třeba předat garantům dohod do 18. 4. 2017. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Pro zájemce o Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018: do 19. 5. 2017 je nutné kontaktovat fakultního koordinátora O. Pangráce a následně dodat podrobnější informace ke stáži. Výběr studentů proběhne na přelomu května a června.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny konkurzy pro studijní pobyty a praktické stáže v akademickém roce 2017/2018

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD Podání žádosti   1. 5. 2017 Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS.
Slovensko – Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR. Podání přihlášky   30. 4. 2017 Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 v rámci meziuniverzitních dohod – Japan Advanced Institute of Science and technology (JAIST), Austrálie – University of Melbourne, University of Queensland Podání žádosti 15. 5. 2017 22. 5. 2017 K výběrovému řízení předložte v angličtině: životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu. Dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení v nesešité podobě na OVZS.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 – Kanada – Université de Montréal Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Studijní pobyty pro LS 2017/2018 University Oregon Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 – USA – Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Stipendijní pobyty v Korejské republice – letní kurz korejštiny Podání přihlášky 12. 4. 2017 19. 4. 2017 Termín pro odevzdání přihlášky je 19. 4. 2017 do 12hod. Interní termín je stanoven pro včasné zajištění podpisu proděkana pro zahraniční styky.
University of Padova – fee waiver Podání přihlášky   26. 4. 2017 Možnost bakalářského a magisterského studia vedeného v angličtine na Univerzitě Padova. Přihlášky se podávají elektronicky.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.