Zahraniční studium


Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmu+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

V rámci podzimního kola konkurzů je možnost se přihlásit na studijní pobyty na letní semestr 2018/2019. Konkurzy budou probíhat průběžně dle nominačních termínů partnerských univerzit, přihlášku je třeba doručit fakultnímu koordinátorovi O. Pangrácovi nejpozději do 15. 10. 2018. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

titulek
Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v letním semestru 2018/2019

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Stipendijní pobyty – Uni Kolín nad Rýnem Podání žádosti 20. 11. 2018 26. 11. 2018 Jedná se o nabídku 3–4 měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce. Požadované doklady k žádosti jsou: Academic Visitor Application, Souhlas se zpracováním osobních údajů, oboje dostupné z: https://www.cuni.cz/UK-225.html Dále Strukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí kolínského pedagoga, podrobný výpis studijního záměru v AJ nebo NJ, výpis studijní průměr z předešlého studia.
Austrálie, JAR – výměnné pobyty v zimním semestru 2019/2020 Podání žádosti 8. 11. 2018 17. 11. 2018 K výběrovému řízení doložte: životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia), konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z Vaší katedry, výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr za celé, studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu. Žádosti se odevzdávají na OVZS.
Stipendijní pobyty – UNI Hamburk Podání žádosti 9. 11. 2018 16. 11. 2018 Požadované dokumenty: Academic Visitor Application, souhlas se zpracováním osobních údajů, strukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině, studijní průměr (jen u doktorandů – za bakalářské i magisterské studium).
GAUK 2019 – nové projekty Podání žádosti 12. 11. 2018 20. 11. 2018 Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Stručné pokyny naleznete na: https://www.mff.cuni.cz/…nformace.pdf
GAUK 2019 – pokračující projekty Podání žádosti 17. 1. 2019 24. 1. 2019 Žádosti o pokračování se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/?….
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2019 12. 4. 2019 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2019.
Fond mobility – podzimní kolo 2018 Podání žádosti 12. 10. 2018 22. 10. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek. , viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.
Výběrové řízení – USA, Kanada a Lucembursko Podání přihlášky 8. 11. 2018 15. 11. 2018 K výběrovému řízení do USA, na McGill University a na Université du Luxembourg předloží studenti v angličtině životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ a doklad o jazykové způsobilosti. Na Université de Montréal předloží studenti uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučující dopis v AJ).
Výběrové řízení – University of St. Thomas, Minnesota. Kucera scholarship Podání přihlášky 8. 11. 2018 15. 11. 2018 Přihlášky se odevzdávají na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK. K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů), doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (v ČJ nebo AJ), celkový studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2 a kopii pasu.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.