Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

Také ve školním roce 2016/2017 bude Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádat pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat od 18. ledna do 26. dubna 2017, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Na kurz není třeba posílat přihlášku, zájemci nechť se dostaví na první lekci, kde dostanou potřebné informace.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4

Bližší informace podají:
RNDr. Jan Kašpar, CSc., e-mail: Jan.Kaspar@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 234,
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 222,
Andrea Kadlecová, e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu bude sestaven z následujících partií středoškolské matematiky:

Matematika

18. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
25. 1.
1. 2. Kombinatorika
8. 2. Komplexní čísla x)
15. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
22. 2.
1. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
8. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
15. 3. Komplexní čísla x)
22. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
29. 3. Kuželosečky
5. 4. Stereometrie
12. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
19. 4.
26. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVVP.