Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jméno Studium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednací Uloženo
Mosidze, Davit prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 24. 1. 2024
Rahimli, Javid prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 24. 1. 2024
Ripp, Jonathan prezenční/bakalářské
IPA, 2. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 24. 1. 2024
Tunç, Özlem prezenční/doktorské
P4F1A, 4. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 22. 1. 2024
Wu, Wenyuan prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 24. 1. 2024