Vědecké a studijní soutěže

soutěž/cenazadání
Cena MŠMTpro vynikající studenty a absolventy a za mimořádně činy studentů
Cena J. Hlávkypro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
Cena Josepha Fouriera 2022pro studenty doktorského studia v oboru počítačových věd a informatiky