Vědecké a studijní soutěže

soutěž/cenazadání
Cena Antonína Svobodypro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2022do 5. 3. 2023