Vědecké a studijní soutěže

soutěž/cena zadání uzávěrka
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší vědecké práce v matematice, fyzice a informatice 30. 9. 2020
Cena Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, vedoucí prací a školitele, mladé vědce a  nejlepší pedagogy 30. 11. 2020