2.2 Finanční matematika

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Oborový garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Obor Finanční matematika má dva studijní plány.
Plán N (zahájení od roku 2012)2.2.1
Plán P (zahájení v roce 2010 nebo 2011)2.2.2

Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2012/2013 nebo později. Studijní plán P je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2010/2011 nebo 2011/2012.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.