2.2 Finanční matematika

2.2 Finanční matematika

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Oborový garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Obor Finanční matematika má jeden studijní plán. Je určen pro studenty, kteří zahájili studium finanční matematiky v roce 2012/13 nebo později. Do akademického roku 2017/18 se jmenoval "Finanční matematika, Plán N"

Doporučený průběh studia

1. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAG101 Lineární algebra a geometrie 1   8 4/2 Z+Zk
NMMA111 Kalkulus 1   8 4/2 Z+Zk
NMFM101 Účetnictví 1   5 2/2 Z+Zk
NMIN101 Programování 1   5 2/2 Z
NMIN105 Diskrétní matematika   5 2/2 Z+Zk
NTVY014 Tělesná výchova I   1 0/2 Z
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I   1 0/2 Z
NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2   8 4/2 Z+Zk
NMMA112 Kalkulus 2   8 4/2 Z+Zk
NMIN102 Programování 2   5 2/2 Z+Zk
NMFM104 Úvod do financí   3 2/0 Zk
NTVY015 Tělesná výchova II   1 0/2 Z
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II   1 0/2 Z
  Volitelné předměty   1    

Doporučené volitelné předměty

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMUM161 a NMUM162.

kód Předmět Kredity ZS LS
NMUM161 Matematický proseminář I   2 0/2 Z
NMUM162 Matematický proseminář II   2 0/2 Z
NMSA160 Pravděpodobnostní a statistické problémy   5 2/2 Z+Zk
NMAG166 Ukázky aplikací matematiky   3 2/0 Zk
NMIN160 Teorie množin   3 2/0 Zk

2. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NMMA211 Kalkulus 3   8 4/2 Z+Zk
NMNM211 Úvod do numerické matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM205 Matematika ve financích a pojišťovnictví   6 4/0 Zk
NMFM203 Matematické metody ve financích   3 2/0 Zk
NTVY016 Tělesná výchova III   1 0/2 Z
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III   1 0/2 Z
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMMA212 Kalkulus 4   8 4/2 Z+Zk
NMSA336 Úvod do optimalizace   4 2/1 Z+Zk
NMFM201 Finanční management   3 2/0 Zk
NTVY017 Tělesná výchova IV   1 0/2 Z
NMIN203 Mathematica pro začátečníky   2 0/2 Z 0/2 Z
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV   1 0/2 Z
NJAZ091 Anglický jazyk   1 0/0 Zk
  Volitelné předměty   5    

Doporučené volitelné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NMIN263 Principy počítačů a operační systémy   3 2/0 Zk
NMFM260 Ekonomie   5 2/2 Z+Zk
NMIN201 Objektově orientované programování   5 2/2 Z+Zk
NMSA260 Principy statistického uvažování   2 0/2 Z
NMIN266 Aplikace a využití počítačů v matematice   2 0/2 Z
NMIN264 Mathematica pro pokročilé   2 0/2 Z

3. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NMFM301 Statistika pro finanční matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM309 Bankovnictví   5 2/2 Z+Zk
NMFM303 Neživotní pojištění 1   3 2/0 Zk
NMFM305 Pojišťovací právo   3 2/0 Zk
NMFM307 Praktikum z finanční matematiky   3 0/2 Z
NMFM302 Účetnictví 2   5 2/2 Z+Zk
NMFM310 Základy matematického modelování   5 2/2 Z+Zk
NMFM304 Neživotní pojištění 2   3 2/0 Zk
NMFM306 Veřejné finance   3 2/0 Zk
NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce   6 0/4 Z
  Volitelné předměty   8    

Doporučené volitelné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NMNM331 Analýza maticových výpočtů 1   5 2/2 Z+Zk
NMFM462 Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik   3 2/0 Zk
NMSA230 Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku   1 0/1 Z
NMSA334 Náhodné procesy 1   8 4/2 Z+Zk
NMIN364 Vybrané aspekty operačního systému UNIX   2 2/0 Z
NMAT362 Referativní seminář k bakalářské práci   4 0/2 Z

Referativní seminář k bakalářské práci

V posledním semestru bakalářského studia doporučujeme absolvování "Referativního semináře k bakalářské práci". V tomto semináři se studenti nejdříve seznámí se základy sazby matematických textů pomocí programu LaTeX a zásady prezentace matematických výsledků. Poté si je sami vyzkoušejí na referátech o jejich bakalářských pracích.

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAG101 Lineární algebra a geometrie 1   8 4/2 Z+Zk
NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2   8 4/2 Z+Zk
NMFM101 Účetnictví 1   5 2/2 Z+Zk
NMFM104 Úvod do financí   3 2/0 Zk
NMFM201 Finanční management   3 2/0 Zk
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM203 Matematické metody ve financích   3 2/0 Zk
NMFM205 Matematika ve financích a pojišťovnictví   6 4/0 Zk
NMFM301 Statistika pro finanční matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM302 Účetnictví 2   5 2/2 Z+Zk
NMFM303 Neživotní pojištění 1   3 2/0 Zk
NMFM304 Neživotní pojištění 2   3 2/0 Zk
NMFM305 Pojišťovací právo   3 2/0 Zk
NMFM306 Veřejné finance   3 2/0 Zk
NMFM307 Praktikum z finanční matematiky   3 0/2 Z
NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMFM309 Bankovnictví   5 2/2 Z+Zk
NMFM310 Základy matematického modelování   5 2/2 Z+Zk
NMIN101 Programování 1   5 2/2 Z
NMIN102 Programování 2   5 2/2 Z+Zk
NMIN105 Diskrétní matematika   5 2/2 Z+Zk
NMIN203 Mathematica pro začátečníky   2 0/2 Z 0/2 Z
NMMA111 Kalkulus 1   8 4/2 Z+Zk
NMMA112 Kalkulus 2   8 4/2 Z+Zk
NMMA211 Kalkulus 3   8 4/2 Z+Zk
NMMA212 Kalkulus 4   8 4/2 Z+Zk
NMNM211 Úvod do numerické matematiky   8 4/2 Z+Zk
NMSA336 Úvod do optimalizace   4 2/1 Z+Zk
NJAZ091 Anglický jazyk   1 0/0 Zk
NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce   6 0/4 Z
NTVY014 Tělesná výchova I   1 0/2 Z
NTVY015 Tělesná výchova II   1 0/2 Z
NTVY016 Tělesná výchova III   1 0/2 Z
NTVY017 Tělesná výchova IV   1 0/2 Z

Doporučené volitelné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAG166 Ukázky aplikací matematiky   3 2/0 Zk
NMFM260 Ekonomie   5 2/2 Z+Zk
NMIN160 Teorie množin   3 2/0 Zk
NMIN201 Objektově orientované programování   5 2/2 Z+Zk
NMIN263 Principy počítačů a operační systémy   3 2/0 Zk
NMIN264 Mathematica pro pokročilé   2 0/2 Z
NMIN266 Aplikace a využití počítačů v matematice   2 0/2 Z
NMIN364 Vybrané aspekty operačního systému UNIX   2 2/0 Z
NMMA203 Teorie míry a integrálu   8 4/2 Z+Zk
NMMA301 Úvod do komplexní analýzy   5 2/2 Z+Zk
NMNM331 Analýza maticových výpočtů 1   5 2/2 Z+Zk
NMSA160 Pravděpodobnostní a statistické problémy   5 2/2 Z+Zk
NMSA230 Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku   1 0/1 Z
NMSA260 Principy statistického uvažování   2 0/2 Z
NMSA334 Náhodné procesy 1   8 4/2 Z+Zk
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I   1 0/2 Z
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II   1 0/2 Z
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III   1 0/2 Z
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV   1 0/2 Z
NMAT362 Referativní seminář k bakalářské práci   4 0/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

 Získání alespoň 180 kreditů.
 Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
 Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních pojmů, principů a výsledků, byl schopen je ilustrovat na příkladech a předvedl určitou míru syntézy.

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tématických okruhů, z každého dostane student jednu otázku.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

1. Matematika

Diferenciální počet
Spojitost a derivace funkcí jedné reálné proměnné. Hlubší věty o spojitých funkcích. Věty o střední hodnotě a jejich důsledky. Vztahy monotonie a znaménka derivace. Konvexita. Taylorův polynom. Taylorovy řady. Vázané extrémy funkcí více proměnných.

Integrální počet
Primitivní funkce, určitý integrál. Základní vlastnosti, vztah k primitivní funkci. Metody výpočtu. Věta o substituci.

Vektorové prostory
Pojem vektorového prostoru, báze a dimenze. Steinitzova věta o výměně. Dimenze spojení a průniku podprostorů.

Matice a determinanty, lineární soustavy rovnic
Homomorfismy a matice. Základní teorie matic, základní pojmy a vlastnosti. Vlastní čísla a vektory. Spektrální rozklad. Soustavy lineárních rovnic, podmínky řešitelnosti. Determinanty.

Lineární a bilineární formy
Lineární, bilineární a kvadratické formy. Skalární součin, ortogonalizační proces, ortonormální báze.

2. Finanční matematika a účetnictví

Základní pojmy
Časová hodnota peněz. Úrokování jednoduché, složené a spojité, hodnotící úroková míra (cena kapitálu). Hodnocení peněžních toků, jejich číselné charakteristiky (durace, konvexita, vnitřní míry výnosnosti, index ziskovosti, perioda návratnosti, vnitřní hodnota peněžního toku. Porovnávání investičních projektů. Inflace. Peníze a jejich funkce.

Trhy cenných papírů
Dluhopisy kupónové, s nulovým kupónem a svolatelné. Čistá a hrubá cena dluhopisu, výnos do splatnosti, běžný výnos, alikvotní úrok. Výnosová křivka okamžitá a forwardová a její odhad. Akcie. Finanční deriváty, forwardy, termínové kontrakty, opce, swapy, PUT-CALL parita. Model náhodné procházky, rizikově neutrální prostředí, Black-Scholesův model, implikovaná volatilita. Oceňování cenných papírů.

Míry rizika
Hodnota v riziku (VaR), podmíněná hodnota v riziku (CVaR).

Metody analýzy trhu cenných papírů
Markowitzova teorie portfolia. Výnos, očekávaný výnos a riziko portfolia. Konstrukce portfolia s minimálním rizikem při daném očekáváném výnosu při povolených a zakázaných prodejích nakrátko a neexistenci a existenci bezrizikového aktiva. Sharpeova míra portfolia. Model utváření ceny kapitálových statků (CAPM). Přímka trhu cenných papírů (SML). Přímka kapitálového trhu (CML).

Účetnictví
Podvojné účetnictví. Účtová osnova. Účtové třídy. Účetní knihy. Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty. Oceňování majetku v účetnictví. Odpisy. Daň z příjmu a ostatní přímé daně. Daň z přidané hodnoy a spotřební daně. Harmonizace účetnictví.

3. Statistika

Náhodné veličiny, číselné charakteristiky jejich rozdělení (momenty, kvantily)
Rozdělení, hustota, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl, kvantil, medián, šikmost, špičatost. Definice a základní vlastnosti.

Náhodné vektory, sdružené a podmíněné rozdělení, kovariance, korelace
Rozdělení, hustota, distribuční funkce, vztah mezi sdruženým a marginálním rozdělením, podmíněná hustota, podmíněná střední hodnota, rozptylová matice, kovariance, korelace. Definice a základní vlastnosti.

Mnohorozměrné normální rozdělení
Obecná definice, základní vlastnosti, odvození hustoty, momenty.

Zákon velkých čísel. Centrální limitní věta a její aplikace
Čebyševův slabý zákon velkých čísel (s důkazem), centrální limitní věta pro nezávislé stejně rozdělené náhodné vektory, použití při ověřování konsistence a asymptotické normality empirických odhadů.

Odhady parametrů a jejich vlastnosti. Interval spolehlivosti
Definice odhadu, konsistence, nestrannost, vychýlení, přesný a přibližný interval spolehlilvosti, jejich konstrukce, interpretace a vztah k testování hypotéz.

Principy testování hypotéz
Hypotéza, alternativa, test, testová statistika, kritický obor, kritické hodnoty, hladina, síla, p-hodnota.

Metoda maximální věrohodnosti
Definice, účel, použití.

Jednovýběrové, párové a dvouvýběrové testy
T-testy, Kolmogorovovy-Smirnovovy testy, Wilcoxonovy testy. Předpoklady, hypotéza, alternativa, testová statistika, kritické hodnoty.

Analýza rozptylu
Jednoduché třídění: předpoklady, hypotéza, alternativa, rozklad součtů čtverců, rozdělení součtů čtverců, F-test.

Model lineární regrese
Předpoklady, formulace modelu, interpretace parametrů, metoda nejmenších čtverců, vlastnosti odhadů, testování hypotéz o regresních koeficientech.