Soutěž Nadačního fondu Bernarda Bolzana o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2018

Správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana vyhlašuje soutěž o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2018. Soutěž se řídí pravidly, která schválila správní rada NF BB a která jsou uvedena ve statutu soutěže.


Přihlášky do soutěže se přijímají do 30. září 2018 u těchto členů správní rady NF BB:


Sekce fyzika

Sekce informatika

Sekce matematika

Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Zuzana Prášková.