DOKUMENTY


Na této stránce bychom rádi postupně zpřístupnili některé zajímavé dokumenty vztahující se k životu a práci prof. Závišky. Knihovna ještě jednou děkuje Archivu AV ČR za poskytnutí materiálů a možnost jejich uveřejnění. Dík patří i Mgr. Pavlu Zakouřilovi, Dr., který vybrané materiály "převedl do strojem čitelné podoby".
Jmenování řádným profesorem

Známka vydaná k výročí založení JČMF

"Radikální dvojperiodický nočník"

A závěrem ještě něco ... aneb Trocha poezie nikoho nezabije ...

HLAVNÍ STRÁNKA BIBLIOGRAFIE ŽIVOT A DÍLO

, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz<