BIBLIOGRAFIE


(výběr z článků)


Verifikace Fresnelových zákonů dvojlomu u dvouosých krystalů. Rozpravy II. tř. České akademie, 1902, 11, č. 26, 19 s.

O polarisaci hraničných čar totální reflexe. Rozpravy II. třídy České akademie, 1903, 12, č. 15, 29 s.

O průběhu hraničných čar totální reflexe u dvouosých krystallů. Rozpravy II. tř. České akademie, 1906, 15, č. 25, 24 s.

O vlivu silného Roentgenova záření na kondensaci vodních par. Rozpravy II. třídy České akademie, 1909, 18, č. 8, 31 s.

Poznámka k měření Hallova jevu. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1912, 41, s. 524-538.

O ohybu elektromagnetických vln na dvou parallelních, kruhových válcích. Rozpravy II. třídy České akademie, 1912, 21, č. 41, 43 s.

Über die Beugung elekrromagnetischer Wellen an parallelen unendlich langen Kreiszylindern. Annalen Physik, vierte Folge, 1913, 40, s. 1023-1056.

O průchodu elektromagnetických vln trubicemi. In: K sedmdesátým narozeninám (10. listopadu 1915) dvorního rady Prof. Dra Karla Vrby., Praha 1915, nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, č. 9, 20 s.

Elektromagnetické vlny na dielektrickém drátu. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1923, 52, s. 186-191; 53, 1924, s. 229-240.

Elektromagnetické vlny v trubicích. Rozpravy II. tř. České akademie, 1917, 26, č. 34, 32 s.

Translace dvou kruhových válců vazkou kapalinou. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1929, 58, s. 163-170.

K translaci dvou kruhových válců vazkou kapalinou. Rozpravy II. třídy České akademie cisaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1929, 38, 4 s.

K teorii odrazu světla na kovech. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1931, 60, s. 172-175.

Poznámky k článku prof. V. Posejpala: Strhování světla pohybem prostředí. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1932, 61, s. 326-331 a 360-361.

Remarques relatives a l'article de M. Posejpal: "Sur le passage des rayons photoniques par les atomes". (Společně s V. Trkalem) J. Phys. et le Radium, 1933, Juin série VII, t. IV, No. 6, s. 269-277.

Elektromagnetische Wellen an einem Draht mit isoierender dielektrischer Hülle. Věstník Královské české společnosti nauk, II. tř., 1934, č. 3, 17 s.

Elektromagnetische Wellen in Kabeln mit zwei Isolationsschichten. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 1934-35 (Praha 1935), 64, s. 242-243.

Elektromagnetické vlny v kabelu s dvěma isolačními vrstvami. Rozpravy II. třídy České akademie cisaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1935, 45, č. 15, 18 s.

A contribution to the theory of electromagnetic waves on a dielectric wire. (Dedicated to Prof. K. Petr on the occasion of his seventieth anniversary, June 14, 1938). Věstník Královské české společnosti nauk 1938, (Praha 1939), č. 19, 10 s.

HLAVNÍ STRÁNKA ŽIVOT A DÍLO DOKUMENTY

, knihovna@knihovna.mff.cuni.cz