K registraci potřebujete:

Před registrací je každý uživatel povinen se podrobně seznámit s Výpůjčním řádem knihovny. Externí uživatelé obdrží průkaz knihovny. Všechny průkazy opatřujeme čárovým kódem, který uživatele jednoznačně identifikuje ve všech odděleních knihovny. Platnost čtenářského průkazu trvá jeden rok a po uplynutí této doby je třeba zažádat v jakémkoli oddělení knihovny o prodloužení (bez poplatku).

Ztrátu nebo krádež průkazu je uživatel povinen bez prodlení oznámit knihovně
(tel.: +420 221 91 1256, 3291, 2627, 4298 ; e-mail:knihovna@knihovna.mff.cuni.cz)