Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 9/1996

Dislokační rozhodnutí

V Praze dne 7. 8. 1996 V souvislosti se zrušením servisní elektronické dílny při katedře elektroniky a vakuové fyziky (příkaz děkana č. 6/1996) a s převodem správy počítačových učeben a počítačové sítě v doméně Troja na katedru elektroniky a vakuové fyziky (příkaz děkana č. 7/1996) přijímám tato dislokační opatření v areálu Troja:

 • Místnosti č. 112, 113, 113A a 234 v objektu poslucháren vyjímám z  užívání Kabinetu výuky obecné fyziky a přiděluji je katedře elektroniky a  vakuové fyziky pro zabezpečení provozu počítačových učeben a správy počítačové sítě v doméně Troja.

 • Místnost č. 142 v objektu vývojových dílen vyjímám z užívání Útvaru skladů a dopravy a přiděluji je katedře elektroniky a vakuové fyziky pro zabezpečení servisních služeb počítačové techniky.

 • Místnost č. 239 v objektu vývojových dílen vyjímám z užívání katedře elektroniky a vakuové fyziky a přiděluji ji Kabinetu výuky obecné fyziky pro zabezpečení provozu elektronického praktika.

 • Místnost č. 223 v objektu vývojových dílen vyjímám z užívání katedře elektroniky a vakuové fyziky a přiděluji ji do péče správy budov pro zřízení posluchárny.

 • Místnost č. 224 v objektu vývojových dílen ponechávám v užívání katedře elektroniky a vakuové fyziky pro správu skladu drahých kovů; místnosti č. 236, 237 a 238 v objektu vývojových dílen ponechávám v užívání katedře elektroniky a vakuové fyziky pro potřeby příruční mechanické dílny v areálu Troja.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK