Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 1/2013

Dislokační výměr

S účinností od 17. ledna 2013 dochází k dislokační změně v budově Ke Karlovu 3, Praha 2:

  • Místnost č. M 224, 2. patro Ke Karlovu 3, přechází ze střediska č. 721 Sekretariát na nově zřizované středisko č. 729 Oddělení mediální komunikace.

Navrhovatel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 16. ledna 2013.
Vydán dne 17. ledna 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan