Neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016.

Příkaz děkana 5/2005

Dočasná změna provozního řádu budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5

  1. V návaznosti na zahájení zkušebního provozu přístupového systému na základě čipových karet měním s účinností od 7. 11. 2005 do odvolání provozní řád, vydaný směrnicí děkana č. 2/2004 v článku I. Provozní režimy, a příkaz děkana č. 1/2004 v bodu 10. Noční práce a práce ve dnech pracovního volna takto:
  2. V objektech Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 je s účinností od 7. 11. 2005 stanoven denní režim v pracovních dnech od 6:00 do 20:00 hodin. V této době jsou oba objekty přístupné. V nočním režimu, tj. od 20:00 do 6:00, a ve dnech pracovního volna jsou oba objekty uzavřeny. Vstup do budovy (hlavní vchod) je umožněn prostřednictvím oprávněné čipové karty po jejím přiblížení ke čtecímu zařízení.
  3. Pokud se zaměstnanci nebo studenti nacházejí v objektu na přechodu obou režimů, a dále též po celou dobu trvání nočního režimu od 20:00 hod. do 6:00 hod., jsou povinni tuto skutečnost telefonicky nahlásit ve vrátnici (jméno, telefon, číslo místnosti, čas příchodu a odchodu). Vrátní jsou povinni tyto skutečnosti písemně evidovat po celou dobu nočního provozu u všech osob, přítomných ve výše uvedených objektech.
  4. Ostatní ustanovení provozního řádu, vydaného směrnicí děkana č. 2/2004, a příkazu děkana č.1/2004 zůstávají v platnosti beze změny.
  5. Tato změna provozního řádu vstupuje v platnost a účinnost dne 7. 11. 2005 a platí do odvolání.

V Praze dne 4. listopadu 2005

 Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF

Navrhovatel: vedoucí SB MFF