Úvodní informace

Přístupový systém umožňuje řídit přístup do budov UK MFF v souladu s příslušnými směrnicemi děkana a tajemníka (Karlov). Řízení přístupu probíhá prostřednictvím zámků dveří, které podle zadaných pravidel umožní držiteli čipového průkazu průchod.

Kde

Čidly přístupového systému jsou vybaveny vybrané dveře v lokalitách Karlov, Karlín, Troja a Malá Strana. Kromě hlavních dveří do objektu bývají čtečky a jimi ovládané dveře umístěny u vstupu do chodby katedry, u vstupu na patro, u branky do dvora a podobně, dle lokální dispozice a zvyklostí.

Čtečka vypadá jako nenápadná šedivá krabička velikosti mobilního telefonu s barevnou kontrolkou v horní části. Použití je snadné, čipovou kartu – průkaz – stačí přiblížit na 2 až 3 cm ke krabičce. Dotyk karty s čtečkou není nezbytný, ale nevadí, kartu není třeba vyndávat z obalu, pokud tento nebrání rádiovému signálu v průchodu. Čtečka dá zaregistrování přítomnosti karty najevo pípnutím a bliknutím kontrolky červeně (přístup nepovolen) nebo zeleně (přístup povolen).

Pro koho

Přístupový systém pracuje s čipovými kartami (tzv. průkazy), které vydává rektorát Univerzity Karlovy (RUK). Všichni jejich držitelé mohou dostat (přesněji řečeno jejich průkazy mohou dostat) povolení otevírat ve stanovenou dobu danou skupinu dveří.

Kromě obecně známých typů průkazů (studentský, studentský ISIC, zaměstnanecký, zaměstnanecký ITIC) existuje ještě průkaz externích uživatelů služeb (blíže se o všech uvedených typech průkazů lze dozvědět na stránkách UK). Nárok na studentské a zaměstnanecké typy průkazů je vymezen podmínkami RUK, nárok na průkaz Externího uživatele služeb je určen tajemníkem UK MFF (průkaz je určen především pro nájemce v prostorách fakulty, kteří potřebují mít přístup i mimo dobu, kdy jsou přístupové dveře běžně otevřeny). Všechny uvedené průkazy lze získat prostřednictvím výdejních center UK (jedno z nich je v budově UK MFF, Ke Karlovu 3).

Pro případ, že je třeba umožnit přístup někomu, kdo nemá a patrně v nejbližší době nebude mít nárok na žádný průkaz z výše uvedených, má naše fakulta k dispozici tzv. přenosné průkazy. Ty nejsou vázány na žádné jméno. Každé pracoviště, které o to má zájem, si je může vyzvednout od Správy budov a samo s nimi pak může disponovat – zapůjčovat, dostávat zpět a povolovat zapůjčeným průkazům přístup do svěřených dveří. Všechny tyto úkony jsou prováděny prostřednictvím Amoeby.

Kdy

Povolení vstupu do dveří vybavených zařízením přístupového systému je vymezeno časem, kdy lze kartou dveře otevřít. Časové omezení opět určuje vedoucí (jeho zástupce či tajemník). Na výběr mají tyto varianty (společené pro celou fakultu):

  • nonstop – kdykoli
  • pracovní doba – pouze ve všední den mimo státní svátek od 6:00 do 20:00
  • mimopracovní doba – pouze ve všední dny od 0:00 do 6:00 a od 20:00 do 24:00 a o sobotách, nedělích, ve státní svátky

Kdo

Pravomoc umožnit přístup je delegována na jednotlivá pracoviště fakulty, viz zde

Pro každé pracoviště je vytvořena skupina čidel, ke kterým (všem naráz) mohou vedoucí, jejich zástupci a tajemníci těchto kateder umožňovat přístup. Výjimkou jsou pracoviště děkanátu, kde mohou přístup přidělovat pouze vedoucí a jejich zástupci. Tito oprávnění „přidělovači“ přidělují přístup (pomocí Amoeby) komukoli, komu uznají za vhodné. Nehraje roli, jakým průkazem dotyčný disponuje, stačí, splňuje-li výše uvedenou podmínku na vlastnictví průkazu vydaného RUK.

Co dál…

Zkuste: FAQ