Často kladené dotazy

Tato stránka shrnuje nejčastější dotazy týkající se přístupového systému MFF UK. Pokud máte nějaký dotaz, který zde není, obraťte se s důvěrou na adresu psik@matfyz.cuni.cz.

Na koho se mám obrátit, když se potřebuji někam dostat?

Obecné pravidlo je, že přístup přidělují ti, kdo mají důvod Vás někam pustit. Například pracoviště do laboratoře, do pracovny a podobně. Jak je uvedeno v úvodní informaci, přístupy přidělují vedoucí kateder (pracovišť), jejich zástupci a v případě neděkanátních pracovišť i tajemníci. Kromě pracovišť ještě existují zvlášť přístupy pro Akademický senát (předsednictvo Vám sdělí, kdo je přidělováním přístupu pověřen), pro kolegium děkana (přiděluje sekretariát) apod. Pro nájemce, kteří sídlí v prostorách UK MFF, jsou dle potřeby zřízeny také zvláštní přístupy, jimiž disponuje Správa budov (P. Michalek). Pro umožnění přístupu potřebujete mít jeden z průkazů vydávaných RUK, blíže viz odstavec o průkazech v úvodní informaci.

Ztratil(a) jsem průkaz! Co mám dělat?

Informujte bez prodlení libovolné výdejní centrum UK (případně použijte adresu prukazy-info@cuni.cz, kde platnost průkazu ukončí. Další den se tato informace dostane k nám a průkazu budou automaticky odebrány všechny přístupy, které měl přiděleny. Tento postup se týká všech typů průkazů. Bližší informace viz též Často kladené dotazy na www stránkách UK. Pokud hrozí zprodlení, lze nechat průkazu odebrat přístup prostřednictvím Amoeby i dříve, než by se tak stalo po zneplatnění průkazu.

Nefunguje to!

Pokud narazíte na stav, který považujete za nefunkčnost, postupujte takto: Ujistěte se, že čtečka, se kterou se snažíte pracovat, Vaši kartu bere na vědomí (blikne, pípne). Pokud ne, ověřte, že nic nebrání v přenosu informace mezi kartou a čtečkou (obal, jiné karty a pod.). Pokud ani to nezabere, obraťte se na vrátnici v dané lokalitě (Karlov: Ke Karlovu 5, Troja: velín v budově „T“, objekt poslucháren) s dotazem, zda je systém funkční. Pokud systém funguje, obraťte se na některé výdejní centrum UK a nechte si průkaz prověřit, případně vyměnit. Reaguje-li čtečka na Vaši kartu, ale nechce Vás pustit do dveří, je pravděpodobné, že do nich nemáte v danou chvíli přístup. Obraťte se na dotyčného, který Vám přístup může přidělit (viz tento dokument na jiném místě), aby zjistil, zda je Vaše karta skutečně řádně vybavena oprávněním. Za určitých okolností může dojít k tomu, že o své přístupy přijdete (například přestanete být na chvíli v pracovně právním vztahu s fakultou, tím pádem přestanete mít nárok na průkaz, ten je označen za neplatný a jsou mu odebrány přístupy; po případném obnovení platnosti průkazu mu ovšem nejsou z pochopitelných důvodů přístupy znovu přiděleny). Je-li Vaše karta podle systému oprávněna, ale přesto Vás to nechce pustit, požádejte dotyčného, který Vám přidělil přístup, ať prostřednictvím Amoeby nahlásí problém. Doplňte přesný čas, místo a maximum údajů o průkazu (typ průkazu, čárový kód, datum vydání, číslo pod fotkou, jméno, příjmení a datum narození natisknuté na průkazu).

Mohu mít více přístupů?

Ano, systém umožňuje pro každou lokalitu mít až osm různých kombinací čas/skupina čidel pro jeden průkaz. Vzhledem k organizaci čidel do skupin podle pracovišť je šance na vyčerpání této kapacity minimální. Typickým příkladem více přístupu naráz jsou například členové akademického senátu, kteří jsou pracovně dislokováni na Karlově. Mají patrně přístup do skupiny čidel Akademický senát a zároveň přístup od svého pracoviště.

Jak mohu zjistit, kam mám kdy přístup?

Pro tyto účely je zřízena služba Ověřování stavu průkazu, jejichž prostřednictvím s můžete nechat zaslat aktuální i historické informace o průkazu.

Nemám nikam přístup! Co mám dělat?!?

Není třeba propadat panice. Ve skutečnosti nemáte přístup do dveří hlídaných čtečkou, když jsou v režimu zavřeno (u některých katedrálních dveří je stále zavřeno, ale i zde je téměř jistě možnost, jak se dostat dovnitř, zaklepat, zazvonit či zavolat), ale do veřejných prostor fakulty ale přístup normálně máte, tedy studijní oddělení, knihovna, počítačové laboratoře a pod. jsou dle svých otevíracích hodin běžně dostupné.

Získání přístupu je poměrně snadné, stačí najít někoho, kdo by měl mít důvod ten přístup přidělit. Například vstup na katedru je plně v moci vedoucích (jejich zástupců a tajemníků). Stačí se na ně obrátit a je to. Zvláštní přístupové skupiny mají akademičtí senátoři, o tom, kdo přístup senátorům přiděluje, podá informace předsednictvo senátu. Speciální skupiny, jako jsou nájemci a podobně jsou v moci Správy budov, konkrétně P. Michálek.

Výměna průkazu

Výměna průkazu znamená, že je starý průkaz označen jako neplatný a nový průkaz je pro systém nerozeznatelný od jiných nových průkazů, je proto nezbytné nechat si znovu přidělit přístupy, o které máte zájem.