Nákup software na MFF UK

Proces nákupu software

Nákupy fakultních licencí od společností Microsoft, Adobe apod. se realizují prostřednictvím společnosti SoftwareOne, která je vysoutěženou společností pro UK. Pro tyto nákupy je kontaktní osobou Ing. Karel Nevšímal, Dr.

Nákupy software mimo tyto společnosti podléhají výběrovému řízení a řeší si je jednotlivé útvary, zejména nejedná-li se o celofakultní software.

Vlastní proces nákupu probíhá tak, že žadatel o software kontaktuje kontaktní osobu. Tato osoba zjistí u SoftwareOne cenu software a požádá žadatele o vytvoření objednávky a zaslání jejího čísla. Po obdržení čísla objednávky objedná požadovaný software. Po vyřízení objednávky kontaktuje žadatele a domluví s ním předání software (obvykle mailem zašle licenční kódy).

Objednávky lze provádět průběžně po celý rok, ale je třeba počítat s tím, že prodleva mezi objednávkou a vystavením faktury může být až dva týdny. Poslední objednávky v kalendářním roce je vhodné provádět do konce listopadu.

Odpovědnosti za evidenci software mají jednotlivé útvary, kontaktní osoba neprovádí evidenci umístění či využití software. V portálech k nákupu určených je zakoupený software evidován, avšak pouze jako nákup pro UK. Jediným identifikačním prvkem je číslo objednávky.

Dohoda Microsoft Select Plus

V období prázdnin 1995 byla poprvé podepsaná rámcová dohoda "Microsoft Select pro vzdělání" mezi MŠMT ČR a firmou Microsoft. Dohoda se týká zvýhodněného nákupu multilicenčního software firmy Microsoft. Z počátku byla smlouva podepisována vždy na dva roky. V roce 2008 byla podepsána časově neomezená smlouva Select Plus pod číslem 6526657.

Naše fakulta podepsala v roce 2009 vlastní přístupovou afilační dohodu a její číslo zákazníka je A35BCDE9. Naším obchodním partnerem se v rámci této dohody stala firma ComputerHelp.

V roce 2016 byla rektorátem pro nákup licencí firmy Microsoft vysoutěžena firma SoftwareOne. V této souvislosti podepsala v únoru 2017 MFF s firmou SoftwareOne novou afilační dohodu a naše nové číslo zákazníka je B47D8534.

Vybraná licenční pravidla

Každý jednotlivý software má stanovena svá licenční pravidla. Pravidla se mohou s časem měnit a je třeba dodržovat pravidla, která byla aktuální v měsíci realizace objednávky. Konkrétní licenční omezení je možné dohledat v dokumentu Product list vydávaného firmou MS jednou měsíčně.

Níže naleznete některá základní pravidla, která se již několik let nezměnila:

  • Produkty koupené v rámci dohody Select nelze používat k účelům mimo resort MŠMT.
  • Nelze koupit operační systém. Je nutné kupovat OEM nebo plné verze mimo Select. V Selectu lze koupit pouze upgrade operačního systému.
  • Pravidlo o downgrade. Kupuji vždy nejnovější verzi, která je v daném měsíci k dispozici, ale nainstalovat si mohu jakoukoliv starší verzi shodné edice (= koupím-li si Office Standard nemám nárok na Professional).
  • Možnost crosslanguage – mám-li zakoupenu lokalizovanou (tj. ne-anglickou) licenci v libovolném jazyce, mohu používat libovolný jiný jazyk, včetně angličtiny.
  • Primární uživatel = ke každé licenci může být deklarována 1 osoba jako primární uživatel, tzn. netýká se např. počítačů v laboratořích a učebnách.
  • Pro vybrané produkty má právo primární uživatel školní instalace nainstalovat si produkt i doma, za předpokladu, že jej bude využívat výhradně v rámci resortu MŠMT.
  • Mezi vybrané produkty patří např. M365. Pro ostatní produkty je třeba dohledat úplnou informaci v dokumentu Product list. Přehled produktů M365 pro licence A1 (studenti) a A3 (zaměstnanci) a možnosti instalace najdete zde (ceny na stránce se mohou lišit od ceny, kterou za M365 platí UK).
  • Konkrétní podmínky je nutné ověřit v dokumentu Product list vydaného pro měsíc, kdy byla realizována objednávka.
  • V rámci Selectu nelze koupit upgrade software (neplatí pro OS), ale je možné si předplatit upgrade daného produktu – Software Assurance (SA).
  • SA lze koupit dodatečně, ale vždy pouze zároveň s koupí licence. Výjimku tvoří OEM licence operačních systémů, kdy po dobu 90 dnů od zakoupení OEM je možnost přikoupit k produktu i SA (ale pouze pro aktuální verze). Platí se formou ročních splátek. Zákazník si může zvolit dobu trváni SA 1-3 roky.