Technická připravenost poslucháren, návody a kontaktní osoby

Karlov

Počítače

V posluchárnách M1, M2, M3 a M5 jsou ve skříních a raccích uzamčeny počítače, pořízené pro podporu výuky (promítání prezentací, nahrávání) v roce 2021 (klíče jsou k dispozici na vrátnici), na kterých je nainstalovaný následující software: Windows 11, Acrobat Reader, AVG, DosBox, Google Chrome, Gnuplot, IrfanView, LibreOffice, MS Office 2019, Novell, OBS Studio, Origin, Total commander, VLC a Zoom.

Program OBS studio je určen pro nahrávání přednášek a jejich streamování ve vysoké kvalitě a je vyzkoušen v učebnách v Troji a na Karlově – návod.

Přinesené notebooky

Ve všech učebnách lze připojit k audiovizuální technice (dataprojektorům a reproduktorům) donesený notebook přes rozhraní HDMI nebo VGA + JACK (VGA nepřenáší zvuk), přípojná místa jsou v blízkosti ovládacích panelů techniky (buď malých zobrazovacích panelů ve velkých posluchárnách nebo malých tlačítkových panelů v malých učebnách). Návody pro spuštění prezentace v učebnách jsou uvedeny níže, vždy jsou pojmenovány „Promítání“. Pro všechny malé učebny je návod stejný. Návody pro velké posluchárny se liší v závislosti na vybavení jednotlivých poslucháren.

Ovládací panely audiovizuální techniky

Panely ovládající techniku jsou v posluchárnách F1, F2 a M2 volně přístupné, v posluchárně M1 je panel uzamčený v řečnickém pultě (klíče jsou k dispozici na vrátnici). V učebnách M3, M5 a M6 je jednoduchý ovládací panel umístěný na stěně v blízkosti katedry, zde je i panel s kabely pro připojení doneseného notebooku.

Kamery a mikrofony

V posluchárnách M1, M2, M3, F1 a F2 lze snímat tabuli (i katedru) kamerou umístěnou trvale v učebně. V posluchárnách M1, M2, F1 a F2 lze snímat proslov přednášejícího pomocí náhlavních mikrofonů a případné otázky z auditoria ručními mikrofony. V učebně M3 je k dispozici klopový mikrofon pro vyučujícího, mikrofon přenášející otázky z auditoria zde není.

V učebnách M5 a M6 není nainstalovaná kamera, ale lze si půjčit na vrátnici HD kamery Microsoft LifeCam Studio s vestavěným mikrofonem postačujícím k přenosu zvuku z menších poslucháren (kamera zachytí jak vyučujícího stojícího zády k tabuli, tak otázky z auditoria za ní, ale s nižší kvalitou). Kamery jsou umístěny na stativech HAMA Star s61 pro umístění na lavici před tabuli nebo na zem a jsou doplněny 2m prodlužovacím USB kabelem. Kameru stačí připojit k PC a navolit si ji jako USB kameru. Návody pro spuštění videokonference / nahrávání přednášky v učebnách jsou uvedeny níže, vždy jsou pojmenovány „Videokonference“.

Na vrátnicích obou budov si lze zapůjčit i HD kamery Niceboy STREAM PRO Studio. Kamera má mikrofon, který je poměrně slabý, je proto vhodnější při výuce použít mikrofon v notebooku. Kamera stojí na stole, ale pro optimální záběr je vhodné jí něčím podložit.

Na vrátnici budovy Ke Karlovu 3 si lze zapůjčit i některé propojovací kabely notebooku s dataprojektory či redukce. Dohodněte si prosím vyzvednutí zařízení s dostatečným předstihem před výukou. (Vrátní mohou být např. na obchůzce.)

Technická podpora

Níže uvedené kontaktní osoby jsou připraveny být nápomocny se zprovozněním uvedené videokonferenční a nahrávací techniky v posluchárnách a učebnách uvedených fakultních budov, nejsou však připraveni tuto pomoc poskytnout non-stop. Domluvte si prosím s nimi předem čas, ve kterém se vám budou moci věnovat, ukázat vám zapojení a zprovoznění techniky. Učiňte tak prosím s dostatečnou časovou rezervou před vámi konanou výukou.

Dolní zasedací místnost

Karlín

K dispozici u kontaktní osoby k zapůjčení je:

  • 8× webkamera (s USB prodlužovacím kabelem 5 m)
  • 10× malý stativ (na který je možné kameru upevnit a postavit na stůl), 2× střední stativ (kamera do výšky cca 110 cm), 2× velký stativ (do K1)
  • 4× všesměrový mikrofon/reproduktor (Jabra), 1x bezdrátový mikrofon (RØDE)
  • 10× grafický tablet (sekční, k zapůjčení pro případ nouze)

Technická podpora

Níže uvedené kontaktní osoby jsou připraveny být nápomocny se zprovozněním uvedené videokonferenční a nahrávací techniky v posluchárnách a učebnách uvedených fakultních budov, nejsou však připraveni tuto pomoc poskytnout non-stop. Domluvte si prosím s nimi předem čas, ve kterém se vám budou moci věnovat, ukázat vám zapojení a zprovoznění techniky. Učiňte tak prosím s dostatečnou časovou rezervou před vámi konanou výukou.

Malá Strana

Ve velkých posluchárnách S3, S4, S5 jsou trvale instalovány PTZ kamery Datavideo PTC-140T, které jsou připojeny ke stávajícím obslužným PC. V posluchárně S9 je původní kamera dodaná v minulosti. Pro přednášející je všude k dispozici stávající audio výbava poslucháren, tedy bezdrátové mikrofony AKG a instalované reproduktory. Postupně byly kamery doplněny i do dalších učeben (S1, S6, S7, S8, S10, S11, SW2SU2), k dispozici jsou bezdrátové náhlavní headsety Jabra. V každé posluchárně a učebně jsou obslužná PC, kdy ve spojení s nainstalovaným SW ZOOM je možné provádět online výuku.

Videokonferenční set Logitech Group byl přesunut do místnosti S510. Zde je možné pořádat videokonferenci pro menší skupinu osob s použitím všesměrových mikrofonů, které jsou součástí setu Logitech Group.

V každé učebně jsou k dispozici podrobné návody k použítí.

Kontakt:

Hotline 4333, servis-l@ms.mff.cuni.cz

Troja

IMPAKT „N“

Počítače

V posluchárnách N1 až N11 jsou k dispozici počítače.

Přinesené notebooky

Ve všech učebnách lze připojit k audiovizuální technice (dataprojektorům a reproduktorům) donesený notebook přes rozhraní HDMI nebo VGA + JACK (VGA nepřenáší zvuk). Přípojná místa jsou v budově IMPAKT umístěna v katedrách.

Kamery, mikrofony a streamovací zařízení

V posluchárně N1 a učebnách N2, N3 a N4 lze snímat tabuli (i katedru) kamerou umístěnou trvale v učebně, kamery v N1, N2 a N3 jsou umístěny na pevno, kamera v N4 je na stativu. V posluchárně N1 lze snímat proslov přednášejícího náhlavním mikrofonem, dotazy z auditoria lze snímat ručním mikrofonem. V učebnách N2, N3 a N4 je k dispozici klopový mikrofon pro vyučujícího, mikrofon přenášející otázky z auditoria zde není. V posluchárně N1 je k dispozici streamovací zařízení. Ve všech malých posluchárnách jsou navíc rozmístěny přenosné HD kamery Microsoft LifeCam Studio s vestavěným mikrofonem postačujícím k přenosu zvuku z menších poslucháren. Kamery jsou umístěny na stativech HAMA Star s61 pro umístění na lavici před tabuli nebo na zem a jsou doplněny 2m prodlužovacím USB kabelem. Kamery je možno připojit jak k pevným PC v učebnách, tak i k vlastním přineseným notebookům.

Objekt poslucháren „T“

Přinesené notebooky

Ve všech učebnách lze připojit k audiovizuální technice (dataprojektorům a reproduktorům) donesený notebook přes rozhraní HDMI nebo VGA + JACK (VGA nepřenáší zvuk). Přípojná místa jsou v posluchárnách T1 a T2 na katedře, v malých učebnách v blízkosti ovládacích panelů.

Kamery a mikrofony

V posluchárnách T1 a T2 lze snímat tabuli (i katedru) kamerou umístěnou trvale v učebně. Proslov přednášejícího lze sejmout náhlavním nebo klopovým mikrofonem, dotazy z auditoria lze snímat ručním mikrofonem. V obou posluchárnách je k dispozici streamovací zařízení. V malých učebnách T5 až T10 kamera nainstalovaná není, ale lze si půjčit na vrátnici vedle bufetu HD kameru Microsoft LifeCam Studio s vestavěným mikrofonem postačujícím k přenosu zvuku z menších poslucháren. Kamery jsou umístěny na stativech HAMA Star s61 pro umístění na lavici před tabuli nebo na zem a jsou doplněny 2m prodlužovacím USB kabelem. Dohodněte si prosím vyzvednutí zařízení s dostatečným předstihem před výukou. (Vrátní mohou být např. na obchůzce.)

Technická podpora

Níže uvedené kontaktní osoby jsou připraveny být nápomocny s počáteční instalací a zprovozněním uvedené streamovací a nahrávací techniky v posluchárnách a učebnách uvedených fakultních budov, nejsou však připraveni tuto pomoc poskytnout non-stop. Domluvte si prosím s nimi předem čas, ve kterém se vám budou moci věnovat, ukázat vám zapojení a zprovoznění techniky. Učiňte tak prosím s dostatečnou časovou rezervou před vámi konanou výukou.

Poslední úprava stránky: 19. 3. 2023, 22:25.