CIS – úvodní informace

Doporučujeme si přečíst text na této stránce dříve, než začnete CIS používat. Najdete zde odpovědi na některé otázky, které vás při používání CIS mohou napadnout.

Pokud už o CIS všechno víte, můžete se do něj rovnou přihlásit.


PŘIHLÁSIT DO CIS


Novinky

30. 8. 2023

Dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a dlouhodobé nepřítomnosti (rodičovská, mateřská apod.) zaváděné do personálního systému EGJE se nyní promítají do CIS, dané osoby jsou označeny za nepřítomné. Ve schvalovacích procesech systém CIS upřednostňuje osoby přítomné na pracovišti.

12. 12. 2022

Byly zprovozněny následující úpravy:

28. 4. 2022

Byly zprovozněny následující úpravy:

Často kladené dotazy

1. Co je to CIS?

CIS je zkratka slovního spojení „Centralizovaný informační systém“. V podmínkách MFF nejde ovšem v době přípravy tohoto textu o označení příliš výstižné, ale vzhledem k tomu, že zkratka CIS se již zaběhla na některých jiných fakultách UK, budeme se jí držet i zde.

2. K čemu slouží CIS?

  1. Pro řešitele/řešitelky grantů a vedoucí pracovišť nabízí možnost zobrazení dat z účetního a mzdového systému.
  2. Pro všechny zaměstnance umožňuje CIS přístup k informacím o čerpání jejich dovolené, grantech a projektech evidovaných RUK, evidovanému majetku, publikacích evidovaných v OBD a informacích o výplatě (včetně výplatní pásky ve formátu PDF).
  3. Pro osoby vytvářející objednávky nebo schvalující nákupy umožňuje CIS provádění příslušných úkonů elektronickou formou.

Pokud jde o přístup k účetním datům, představuje CIS alternativu k systému iFis WebMailer. Pokud jde o data z mzdového systému, nabízí CIS on-line přístup k datům, ke kterým bylo před jeho nasazením možné se dostat pouze prostřednictvím zaměstnaneckého oddělení.

3. Kde najdu CIS?

CIS najdete na adrese cis.mff.cuni.cz.

4. Jaký mám pro přihlášení do CIS použít login a heslo?

Do CIS se jednoduše přihlásíte stejným loginem a heslem, které používáte pro přihlášení do CAS , resp. SIS. Viz též mff.cuni.cz/sis/faq/loginy.htm.

5. Jak se dostanu ke své elektronické výplatní pásce?

Po přihlášení do CIS klikněte na Moje služby, dále na „ouško“ záložky Výplata, zadejte PIN, klikněte na Ověřit a dále na tlačítko Výplatní páska v PDF.

6. Jsem řešitel/ka grantu. Kde v CIS najdu informace, které mne zajímají?

Po přihlášení do CIS klikněte na odkaz Služby řešitelům.

7. Jsem vedoucí pracoviště. Kde v CIS najdu informace, které mne zajímají?

Po přihlášení do CIS klikněte na odkaz Manažerský IS.

8. Kde jako řešitel/ka najdu informace o vyplacených mzdách?

Hledejte buď na záložce HV zakázek, kde se u těch zakázek, ze kterých byly čerpány mzdy, objeví odkaz MZDY. Též můžete použít záložku Vyplacené prostředky ze zakázek.

9. Vygeneroval/a jsem si z CIS soubor XLS, ale mám problémy s jeho otevřením. Dá se to nějak řešit?

Bohužel, exporty do XLS ve skutečnosti neexportují data do XLS, ale do jiného formátu, který je sice MS Excel schopen otevřít, ale oprávněně si přitom stěžuje na neshodu skutečného formátu s příponou souboru. Při otevírání v OpenOffice či LibreOffice jsou potíže ještě výrazně větší. V restriktivněji nastavených Windows se soubor dokonce neotevře vůbec – je nutné si zobrazit vlastnosti souboru a nejprve použít volbu Odblokovat. Řešením také může být změna přípony z CIS uloženého souboru z XLS na HTML a následné otevření přímo z MS Excelu.

Dodavatel CIS je o těchto potížích ze strany MFF informován, avšak není schopen z technologických důvodů tento problém rychle řešit.

10. Zobrazilo se mi horní menu, ale pod ním je bílá stránka, případně obrázek smutného obličeje. Co to znamená?

Pravděpodobně se k CIS připojujete prostřednictvím sítě, která nedovoluje komunikaci na portech TCP 4443 a 4444 (např. WiFi v hotelu). CIS kromě komunikace na standardním HTTPS portu 443 potřebuje komunikovat se serverem také na TCP portech 4443 a 4444. Pokud na tento problém narazíte, je jedním z možných řešení zprovoznění VPN na vašem počítači, blíže viz https://psik.mff.cuni.cz/net/vpn.

11. V Internet Exploreru to někdy vypadá, že už se stránka celá načetla, ale dodatečně se v ní ještě objeví nějaký další obsah. Čím to je?

Bohužel, Internet Explorer ne vždy správně indikuje situaci, kdy se části stránky ještě načítají. Pokud použijete jiný prohlížeč (Firefox, Chrome), na tento problém nenarazíte.

12. Vygeneroval/a jsem si výstup ve formátu PDF, ale obsah se na stránku nevejde a přetéká z ní. Není to chyba?

Podle vyjádření dodavatele se o chybu nejedná. Pokud se obsah nevejde na stránku standardně na výšku, je možné vygenerovat PDF se stránkami na šířku.

13. Na záložce Granty a projekty nevidím všechny svoje granty. Proč?

Záložka Granty a projekty obsahuje náhled údajů evidovaných v rektorátní databázi GaP (Granty a projekty). Na záložce se tedy zobrazují pouze ty vaše granty a projekty, které jsou evidované v databázi GaP. Účetní informace o svých grantech hledejte přes odkaz Služby řešitelům, viz otázka číslo 5.

14. Proč v CIS chybějí některá data, která vidím ve WebMaileru?

Důvody mohou být různé. Pokud narazíte na takovou situaci, napište o ní e-mailem informaci na cis-adm@matfyz.cuni.cz.

15. K čemu slouží záložka Administrace?

Pro běžné uživatele se v záložce Administrace skrývá jediná volba – možnost zrušit odběr aktuálních zpráv z MFF na záložce Přehled.

16. Když posčítám jednotlivé položky v sestavě, neshoduje se výsledek se součtovou hodnotou. Jak je to možné?

Taková situace skutečně může nastat. Zatímco součtové hodnoty se předpočítávají jedenkrát denně (v noci), detailní položky se zobrazují aktuální.

17. CIS je strašně pomalý. Nešlo by ho nějak zrychlit?

Popište konkrétní operaci, která se vám jeví jako pomalá, a tento popis zašlete e-mailem na adresu cis-adm@matfyz.cuni.cz. Je možné, že se podaří dosáhnout urychlení.

18. Slyšel/a jsem také o systému VERSO. Jaký je vztah mezi VERSO a CIS?

Slovo VERSO se pro označení CIS používalo během přípravy jeho nasazení na MFF. Technicky vzato je VERSO označení jádra CIS. CIS je ale kromě VERSO tvořen ještě dalšími moduly, jako jsou MIS, MOSL, SLR, ZAD nebo LL.

19. Bude v návaznosti na nasazení CIS zrušen WebMailer?

CIS a WebMailer budou nadále existovat vedle sebe, zrušení WebMaileru není plánováno.

20. Kde jako vedoucí pracoviště najdu čerpání provozního rozpočtu?

Postupujte následovně: Manažerský IS, Ekonomika, Čerpání rozpočtu. Volbu nastavte na hodnotu Rozpočtu a z nabídky Rozpočet vyberte rozpočet obsahující označení PROVOZ.

21. Chtěl/a bych se o CIS dozvědět něco víc, nebylo by možné uspořádat nějaké školení?

První školení CIS se na MFF konalo dne 13. 12. 2016. Toto školení bylo určeno řešitelům grantů, vedoucím pracovišť a dalším zájemcům. Pokud jste se školení z nějakého důvodu nemohli zúčastnit nebo vám při školení něco uniklo, můžete se podívat na záznam. Dále proběhlo několik školení zaměřených na moduly Žádanky a Likvidační listy. Z těchto školení je k dispozici prezentace.

22. Lze CIS použít k elektronickému schvalování faktur od zahraničních dodavatelů?

Ano,  ale případě faktur ze zemí EU s cenou > 200 EUR je třeba nezapomenout uvést do poznámky ke zdroji kód TARIC, způsob dopravy a hmotnost zásilky v gramech. Tj. např. "9620001000; poštou; 1000g".

23. Kam mohu při zakládání žádanky vepsat upřesňující informace, které neuvidí dodavatel?

Použijte pole Interní poznámka na hlavičce žádanky. Uvedená informace se zobrazí v systému a v notifikačních emailech, ale nikoli na vystavené objednávce.

99. Na svůj dotaz jsem zde nenašel/nenašla odpověď. Co mám dělat?

Napište svůj dotaz e-mailem na adresu cis-adm@matfyz.cuni.cz. Určitě na něj odpověď dostanete.

Sestavil: Pavel Zakouřil, odd. 728 – PSíK, 28. 11. 2017 - 24. 1. 2019