Termíny přehrávek na koncertní křídlo

Nákup koncertního křídla pro refektář MFF UK by nebyl možný bez finančních darů poskytnutých v rámci projektu Adoptujte své Hertze. Všem dárcům je určena možnost zahrát si v předem daných časech na tento vzácný nástroj.

Zpřístupnění klavírního křídla k volnému přehrávání probíhá v pevně stanoveném režimu, který zohledňuje bezpečnost nástroje i refektáře MFF UK.

Postup rezervace - pouze pro dárce
1. V kalendáři níže si vyberte volný termín.
2. Svůj výběr potvrďte alespoň 2 dny předem e-mailem Andree Krškové.
3. Mailem dostanete zpět vyrozumění s potvrzením.
4. V daném termínu si můžete zahrát.

Při výběru termínu sledujte, prosím, i případné poznámky uvedené v detailech kalendáře.

Vaše jméno bude předem srovnáno s databází dárců. V případě, že nebude nalezeno, není možné této nabídky využít. S individuálními problémy se obracejte na e-mail pr@matfyz.cuni.cz.