Fakultní koncerty v roce 2020

Koncerty v letním období jsou zrušeny bez náhrady.

Sedmý ročník pravidelných fakultních koncertů v refektáři na Malé Straně uvede tradičně různé hudební žánry. V přehledu níže uvádíme také slavnostní koncerty v Karolinu.

Od února do října je připraveno celkem šest koncertů, které žánrově obsáhnou nejen klasickou hudbu, ale také dva fenomény populární kultury. Do přehledu zařazujeme současně slavnostní koncerty v Karolinu, které fakulta pravidelně pořádá už celá desetiletí. Věříme, že ucelené informace usnadní orientaci všem příznivcům hudby různých žánrů.

Z organizačních a kapacitních důvodů prosíme, aby se zájemci předem registrovali prostřednictvím webového formuláře (aktivní odkaz se objevuje s předstihem v tabulce níže u příslušného koncertu).

Pro koncerty v refektáři se nevydávají vstupenky. Po uzavření registrace obdrží zájemci potvrzující e-mail, následně ověřujeme pouze jména návštěvníků.

V případě koncertů v Karolinu zasíláme tištěné vstupenky buďto na příslušné pracoviště fakulty, nebo na další korespondenční adresu uvedenou v průběhu registrace.

Všechna hudební setkání jsou zdarma, změna programu vyhrazena. Předem se omlouváme, pokud není možné z kapacitních důvodů vyhovět všem zájemcům o daný koncert.

Refektář MFF UK (foto: Svoboda)

Přehled koncertů:

4. 2. 2020
Refektář
Leoš Čepický
& Petr Saidl
V instrumentaci pro housle a kytaru přednesou oba virtuosové výběr ze skladeb A. Vivaldiho, G. F. Händela, M. de Fally a dalších. Registrace uzavřena
27. 2. 2020
Refektář
Jan Bartoš Koncert zrušen  
31. 3. 2020
Karolinum
Matouš Pěruška
& Kristina Vocetková
Koncert zrušen  
12. 5. 2020
Refektář
Laco Deczi
& Celula New York
Koncert zrušen  
2. 6. 2020
Refektář
Petr Samšuk
& Sam`s Band
Koncert zrušen  
6. 10. 2020
Karolinum
PhilHarmonia
Octet Prague
Výrazné dechové těleso, které vzniklo v roce 2007 z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška, uvede skladby W. A. Mozarta a M. P. Musorgského. Registrace


Koncerty v Refektáři začínají vždy v 19:00. Vstup se uzavírá nejpozději 5 minut před začátkem koncertu (18:55). V sále není dovolena konzumace jídla a nápojů.

Koncerty v Karolinu začínají vždy v 19:30. Vstup se uzavírá nejpozději 5 minut před začátkem koncertu (19:25). V sále není dovolena konzumace jídla a nápojů.

Všem přejeme krásné zážitky a těšíme se na setkání.