Malá galerie vědeckého obrazu

Zvířata v infračervené části spektra


Ivana Knížková a Petr Kunc

Výstava potrvá od 29. 4. 2019 do 28. 6. 2019

vernisáž se koná v pondělí 29. 4. 2019 od 17:30 hodin

O autorech

Ivana Knížková (*1962), absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1985, Agronomické fakulty, oboru Zootechnika, pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,v.v.i. Praha Uhříněves jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení. Dlouhodobě se mj. zabývá i možnostmi a využitím termografické metody pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Vedle publikací je autorkou a spoluautorkou vědeckých a odborných publikací, několika právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik. Externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.

Petr Kunc (*1963) absolvoval v roce 1986 Vysokou školu zemědělskou v Praze, Mechanizační fakultu, obor Mechanizace zemědělství. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby pracuje jako vědecký pracovník a zástupce vedoucí oddělení. Zabývá se rovněž možnostmi a využitím infračervené termografie pro biologický, medicínský a zemědělský výzkum. Je také autorem a spoluautorem publikací, právně chráněných výsledků, ověřené technologie a certifikovaných metodik a též externě vyučuje na univerzitách se zemědělským a přírodovědným zaměřením.

Oba autoři získali během výzkumu díky používání infračervené termografie nejen mnoho nových poznatků, ale též mnoho zajímavých termoobrázků, které teď v rámci výstavy prezentují. Kolekce vystavených obrázků vám tedy představí zvířata tak, jak byste je pouhým okem nikdy spatřit nemohli.

Uskutečněné výstavy:

  • 2011 – Galerie Makráč – Termosvět zvířat – pod záštitou Vysoké školy umělecko-průmyslové, Ateliér Kurta Gebauera, Praha (kurátorka D. Šubrtová)
  • 2011 – výstavní sál Ministerstva zemědělství – Termosvět zvířat – Praha (kurátor J. Kolařík)
  • 2012 – umělecká galérie při CVZV – Temosvet zvierat - Nitra, Slovensko (kurátor L.Hetényi)
  • 2013- výstavní vinotéka Dobrá nálada – Zvířata okem termokamery - Praha
  • 2015 - Uhříněvské muzeum Praha 22 - Vidím neviditelné aneb zvířata okem termokamery (kurátor M. Klich)
  • 2015 – Galerie Portheimka – Múzy dětem v Portheimce (velká výstava a seriál aukcí pro spolek Múzy dětem) (kurátor K. Navrátil)
  • 2016 - Atrium Poslanecké sněmovny ČR - Zvířata okem termokamery (pod zašitou předsedy Výboru pro sociální politiku a poslance PS ČR Jaroslava Zavadila)
  • 2017- Kavárna hotelu ILF - Zvířata okem termokamery
  • 2017 – Výstavní prostory DTJ Santoška, Praha 5 - Vidím neviditelné aneb zvířata očima termokamery (kurátorka J. Vedralová)
  • 2019 – Malé galerii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně – Medlánkách - Termosvět zvířat (kurátorka MgA. Bc. Sylva Tománková).

 

Ukázky fotografiíPozvánka na vernisáž