Malá galerie vědeckého obrazu

Zrcadla světla

v matematicko-fyzikální imaginaci

Jitka Brůnová-Lachman

10.6. - 10.9.2013

vernisáž se koná 10.6.2013 v 17:00 hodin

O autorce:

  • narodila se v Prostějově (1944)
  • vystudovala přírodovědeckou fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1966)
  • získala doktorát z matematiky na UP (1976)
  • dlouholetá členka Jednoty českých matematiků a fyziků - aktivně působila v ÚV JČMF
  • vytváří obrazy inspirované (nejen) vědou a vystavuje na domácích i zahraničních univerzitách, konferencích a v galeriích – Paříž, Kolín nad Rýnem, Stockholm, Uppsala, Rochester, New York, Moskva, Praha atd.
  • její obrazy byly zařazeny do publikace SPIE (Mezinárodní společnost pro optiku a fotoniku) v USA
  • udržuje kontakty s mnoha vědci a umělci ve světě
  • stále podniká studijní cesty na zajímavá místa a za zajímavými lidmi

Fotografie z vernisáže v Senátu ČR