Malá galerie vědeckého obrazu

Základy algebry


Gabriela Těthalová

Výstava potrvá od 20. 12. 2018 do 21. 2. 2019

vernisáž se koná ve čtvrtek 20.12.2018 od 17:00 hodin

O autorce

Gabriela Těthalová vystudovala Obecnou matematiku a Matematické metody informační bezpečnosti na MFF UK a dále obor malba na UMPRUM v Praze. Absolvovala stáže na Die Angewandte ve Vídni a na pražské AVU. Studuje magisterský program v ateliéru malby / kresby na HFBK Hamburg v ateliéru Jutty Koether.

V její tvorbě převládá abstraktní velkoformátová malba, která byla naposledy k vidění na samostatné výstavě Alea iacta est v galerii Industra v Brně na jaře roku 2018. Do budoucna připravuje výstavní projekty jak v České republice, tak i v Německu, kde v současnosti žije a pracuje.

Vystavený projekt

Na výstavě "Základy algebry" představuje svoje kresby a tisky, které budou tvořit základ k ilustracím do vznikající stejnojmenné knihy doc. Davida Stanovského z katedry algebry MFF UK.