Malá galerie vědeckého obrazu

Věda je krásná 2011

vítězné fotografie 3. ročníku soutěže

Výstava potrvá od 8. 10. 2012 do 9. 12. 2012

Soutěž vnikla na Přírodovědecké fakultě UK v Praze roku 2009 a byla určena pouze studentům a pracovníkům PřF UK. Po dvou ročnících soutěže se pořadatelé rozhodli rozšířit její působnost na celou Univerzitu Karlovu. Mezi oceněnými snímky 3. ročníku soutěže na podzim 2011 tak byla i práce Ondřeje Karlíka z MFF UK. Oceněné příspěvky byly vystaveny v Karolinu a poté na řadě dalších míst. Soutěž si tedy získává stále větší ohlas, a proto stojí za to přihlásit své práce do 4. ročníku, který bude vyhlášen během října 2012. Více na http://www.vedajekrasna.cz

Výsledky 3.ročníku soutěže 2011

V kategorii Vědecká mikrofotografie se na prvním a druhém místě umístily fotografie Viktora Sýkory (1.LF UK), a to Štírek a Hlaváč, na 3. místě pak fotografie Krajka od Hany Ditterové (PřF UK).

V kategorii Vědecká fotografie se odborná porota rozhodla neudělovat 1. místo, na děleném druhém se pak umístili fotografie Wardit (autor Roman Zaremba, LF Plzeň UK) a Kuře (Viktor Sýkora, 1.LF UK).

V kategorii Vědecká ilustrace vybrala porota na 1. místo ilustraci Tukana pestrého od Karla Cettla (PřF UK), na druhém se umístil obraz Genesis Vitae od Alexandry Švrčkové (FaF Hradec Králové, UK) a na třetím Ostříž rudoprsý od Silvie Liškové (PřF UK).

Vítězem kategorie Virtuální příroda se stala vizualizace fraktálů Mandelbulb od Ondřeje Karlíka (MFF UK), na druhém místě Anatomie lasturnatky od Libora Mořkovského (PřF UK) a na třetím zobrazení Vlnové funkce od Filipa Uhlíka (PřF UK).

V divácké soutěži zvítězil Jakub Kadlec s fotografií Suchomilky.